STAKING

INFORMATIEAVOND SOCIALE MEDIA

PROJECT HUIZEN

EEN PRACHTIG BOEK

MONTESSORI AUDIT

MONTESSORI AUDIT
Alle montessorischolen worden eens in de vijf jaar bezocht door een visitatiecommissie om te kijken of het onderwijs nog steeds voldoet aan de door de montessori vereniging opgestelde criteria.
Eind november zijn vertegenwoordigers van de montessori vereniging een dag bij ons geweest om m.n. in onze groepen te kijken met als doel de school , indien deze aan de montessori eisen ( Gouden Tien) voldoet, voor te dragen voor een verlenging van de erkenning.
Begin januari is het verslag binnen gekomen. De notitie ziet er goed uit en de 2e Montessorischool wordt, zonder voorbehoud,  voorgedragen weer voor 5 jaar montessori gecertificeerd te zijn.
Het verslag is ook naar de MR gemaild en staat op de agenda van de MR vergadering op  dinsdag 11 februari a.s.

STAKING
Vandaag en morgen wordt er in het onderwijs gestaakt. Op 23 van de 24 scholen van Talent Primair gebeurt dat. Vanaf het 1e moment staat het bestuur volledig achter deze actie.
Vanochtend om 9.00 uur zorgt het bestuur een webinar, zodat alle medewerkers van onze Stichting mee kunnen praten over bijv. werkdruk verlagende maatregelen, mogelijke oplossingen voor leerkrachten tekorten etc.  Dat dat nog niet zo simpel is, zult u wel begrijpen.Vanaf 10.00 uur gaan we deze discussie verder met het team voeren.
Er gaan ook leerkrachten naar de door de vakbond georganiseerde acties in Amsterdam of Utrecht.
Verder willen wij alle ouders bedanken, die de moeite hebben genomen hun steunbetuiging aan deze actie te geven. Dat het gaat om de toekomst van uw kind(eren) is velen nu wel duidelijk.

EEN PRACHTIG BOEK
Niets is mooier dan het lezen van een prachtig boek. In het kader van het initiatief
“Geef een boek cadeau” kunnen alle kinderen van Nederland een van de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur kopen. Vanaf 7 februari ligt het jeugdboek “Koning van Katoren” van Jan Terlouw in alle boekwinkels voor maar € 2,-

INFORMATIEAVOND SOCIALE MEDIA
Maandagavond 9 maart van 20.00 tot 22.00 uur organiseren wij voor de ouders van de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een informatieavond  over het gebruik van sociale media met praktische tips voor thuis en school.
Klaartje Schungel van SocialmedialMPACT verzorgt deze avond.
De ouders van de desbetreffende groepen krijgen nog een aparte uitnodiging via ParnasSys.

PROJECT HUIZEN
Vorige week donderdag hebben we het project over ( de geschiedenis van)  Huizen afgesloten. De kinderen hebben er hard aan gewerkt, veel geleerd en prachtige knutsels gemaakt. De groepsdoorbroken activiteiten, waarbij kinderen van verschillende groepen met elkaar samenwerkten, was een enorm succes.
Ook de excursies vonden de kinderen geweldig. De ouders die ons geholpen hebben bij het vervoer naar en begeleiding in het museum ook vanaf deze plaats ontzettend dank.

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne