Een school waar kinderen sterk worden en
plezier in leren krijgen.

Onze school is een warme, veilige plek waar kinderen zichzelf mogen zijn. We vinden het belangrijk dat ze goed in hun vel zitten, zodat ze plezier in leren krijgen. Ze leren dat iets niet meteen hoeft te lukken en dat je het altijd nog een keer kunt proberen. Daarna mogen ze trots zijn op de resultaten waar ze hard voor hebben gewerkt. De kinderen halen, allemaal op hun eigen niveau, het beste uit zichzelf.

Als Montessorischool is ons motto:
help mij het zelf te doen.

Wij kijken waar elk kind staat en wat het nodig heeft. We leren hen om met vertrouwen aan een taak te beginnen en ons te vertellen welke hulp ze daarbij nodig hebben en wat ze willen oefenen. Met behulp van de Kanjertraining zorgen we voor een veilige omgeving. We willen eraan bijdragen dat kinderen zich ontwikkelen tot mensen in balans die zichzelf kennen en accepteren, en goed kunnen functioneren in de maatschappij. Ook voor ons als team geldt dat iedereen er mag zijn. We zijn betrokken en voelen ons samen verantwoordelijk voor de school en de ontwikkeling van de kinderen. We helpen elkaar en maken graag gebruik van elkaars ervaring en inzichten. We hebben duidelijke afspraken over onze aanpak. Daarbinnen heeft iedereen vrijheid van handelen. Wij kijken af en toe bij elkaar in de klas, weten ook waar de collega’s in de andere bouwen mee bezig zijn en wat daar van de kinderen wordt gevraagd. Daar werken we met de eigen groep naar toe.

Regelmatig hebben we groepsdoorbroken momenten. Tijdens zulke activiteiten krijgen ook de kinderen zicht op wat er verder in de school gebeurt en waar ze naar toe werken. Ze genieten van het helpen van jongere kinderen en beide partijen worden daar beter van. We koesteren onze contacten met de ouders. We stimuleren dat ook zij werken aan de zelfstandigheid van hun kinderen. Tijdens gesprekjes, materiaalavonden en inloopochtenden maken we ouders vertrouwd met onze visie en werkwijze.
Onze school is een maatschappij in het klein waar kinderen hun gedrag oefenen, ontdekken wie ze zijn en het zelfvertrouwen opdoen waar ze in hun verdere leven plezier van zullen hebben.

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne