Kinderoefentherapie FysioHolland

Er is al een aantal jaren een prettige samenwerking tussen de Gooische Montessorischool en FysioHolland Kids, kinderoefentherapie. Elke donderdag is Rosanne Froon, kinderoefentherapeut i.o. op school werkzaam. Bij haar kunnen de leerlingen, het team en de ouders terecht voor vragen omtrent de motorische ontwikkeling. Rosanne is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen met grof- en/of fijn motorische problemen, zoals kinderen die vaak vallen/struikelen, onzeker zijn in bewegen, niet soepel bewegen, moeite hebben met knutselen of netjes schrijven. Jorien heeft als doel, om tijdens de (voornamelijk individuele) behandelingen, kinderen te helpen spelenderwijs beter te bewegen, waardoor zij succeservaringen opdoen en weer plezier krijgen in bewegen, waardoor zij zichzelf verder kunnen gaan ontwikkelen.

De taal/cognitieve ontwikkeling en de sociaal/emotionele ontwikkeling is verbonden met de motorische ontwikkeling. Daarom is het een aanvulling voor de school dat er kinderoefentherapie intern in de school kan worden aangeboden. De motorische hulpvraag komt altijd vanuit de ouders, leerkracht en/of IB-er. Het onderzoek en de behandelingen zullen plaatsvinden onder schooltijd, in overleg kan dit ook na schooltijd. Door op school te behandelen kunnen de geleerde motorische vaardigheden direct in de context geoefend worden in de context van het kind en wordt de leerkracht er directer bij betrokken. Het onderzoek en de behandelingen worden vergoed vanuit de zorgverzekering van uw kind. fysioHolland Kids is aangesloten bij alle zorgverzekeraars. Omdat er sprake is van een vestiging binnen een school, is er wel een verwijzing van de huis- of jeugdarts nodig. De intern begeleider kan u hierover meer vertellen.

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne