Pedagogisch klimaat

Om voluit te kunnen leven hebben kinderen perspectief en zicht op een toekomst nodig waar ze zelf mede verantwoordelijk voor zijn. Kinderen hebben behoefte aan ruimte voor zichzelf en hun ontwikkeling. Ze hebben behoefte aan een gezonde leefomgeving, zodat ze hun bestaan vitaal vorm kunnen geven.

De methodes die we gebruiken voor het stimuleren van het welbevinden en de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen zijn:

Kanjertraining

De zorg voor het pedagogische klimaat en in het bijzonder de zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is een speerpunt op onze school. Het team is getraind in het geven van de Kanjertraining in de klas. De Kanjertraining is gericht op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Groepsvorming staat hierbij centraal en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt. Tijdens de ‘gouden weken’ aan het begin van het schooljaar en de ‘zilveren weken’ na de kerstvakantie heeft de groepsvorming een prominente plek in het onderwijsprogramma.

Het welbevinden van onze leerlingen op school en de sfeer in de klas vinden wij als team heel erg belangrijk. De Kanjertraining kan daaraan een extra bijdrage leveren. Daarom geven wij de training in alle groepen op onze school. Het doel van de training komt in het kort erop neer dat je op een goede manier met jezelf leert omgaan en met een ander.

Beweegwijs

Om de kinderen op een prettige manier samen buiten te laten spelen zetten we sinds dit schooljaar (2021-2022) de methode beweegwijs in op het plein. De missie van beweegwijs is om meer te bewegen, meer plezier beleven en minder conflicten. Deze missie past perfect bij waar wij als school voor staan.

Onderdeel van de methode Beweegwijs zijn de aangebrachte kleurenzones op het schoolplein. Bij elke kleurenzone horen specifieke activiteiten die afgestemd zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Blauw: naast elkaar – Zelfstandig naast elkaar spelen en leren wat je kan
Geel: om de beurt – Even kunnen wachten als een ander speelt
Oranje: samen delen – Delen van materiaal en het spel op gang houden
Groen: samenwerken –  Samenwerken en rekening houden met een ander
Rood: tegen elkaar – Respect hebben voor je tegenstander en sportief spelen
Wit: chillzone – Even in alle rust spelen, chillen of een muziekje luisteren

Bij elke kleurzone horen ook gedragsafspraken. De kinderen kiezen uiteindelijk zelf tijdens de pauze in welke zone ze graag zouden willen spelen. Het indelen van het plein in zones geeft duidelijkheid en structuur aan het spelen zonder dat het dwingend wordt. Hierdoor wordt het prettiger, veiliger en meer voorspelbaar om op het plein te spelen.

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne