Lezen & taal
Komend schooljaar zetten we in op het structureel verbeteren van ons leesonderwijs. We focussen op nog effectievere instructies en het inroosteren van vaste leesmomenten gedurende de lesdag. Voor het vakgebied Taal hebben we een nieuwe methode gekozen: de methode STAAL van uitgeverij Malmberg. Komend schooljaar implementeren we deze bewezen effectieve methode in de groepen 3&4 en 5&6. Bij het implementatieproces krijgen we hulp van de methodemakers van de uitgeverij.

Effectief doordacht lesgeven
Komend schooljaar gaat een oude bekende van onze school, Erna Bod, weer aan de slag met team. Erna is afkomstig van de onderwijsinspectie en traint al jaren schoolteams op het gebied van ‘zicht op ontwikkeling’: het optimaal grip en overzicht houden op de groep. Denk daarbij aan planmatig werken volgens een vast schema en het verder aanscherpen van instructievaardigheden van de leerkrachten. Erna zal de leerteams die we hebben ingericht binnen het team ondersteunen bij hun werk. Ook zijn er teambijeenkomsten waar we elkaar inspireren, verder helpen en van elkaar leren.

Rekenen
Het komende schooljaar gaan we aan de slag met het verhogen van onze opbrengsten op het gebied van rekenen. Hiervoor gaan we een intensieve samenwerking aan met het Nederlands Mathematisch Instituut (NMI) dat samen met ons het traject ‘Foutloos rekenen’ doorloopt. Dit houdt praktisch in dat de leerlingen en de leerkrachten van onze beide groepen 7/8 gedurende twaalf weken rekenles krijgen van Thijs Verheijen, docent en rekenexpert bij het NMI. Thijs leert ons hoe we de Montessorimaterialen uit de rekenkasten optimaal kunnen combineren met hoogwaardige rekenlessen uit de methode Foutloos Rekenen, waardoor we volgens de laatste didactische inzichten optimaal aansluiten bij de individuele behoeftes van onze leerlingen. Ook blijft onze begeleider van ‘Mijn Leerlijn’, waar we de afgelopen twee jaar mee samengewerkt hebben om Montessori rekenkasten zo goed mogelijk te implementeren, bij dit proces en de school betrokken.

Welbevinden en Beweegwijs
Naast aandacht voor het welbevinden van het individuele kind binnen klas is het welbevinden op de pleinen een speerpunt voor komend jaar. Naar aanleiding van de opbrengsten van de tevredenheidspeilingen van twee jaar geleden zijn we vorig jaar gestart met het verbeteren van het speel- en leeraanbod tijdens de pauzes. Hiervoor hebben wij contact gemaakt met Beweegwijs. Deze partij tovert het schoolplein om tot een uitdagend speelterrein met talloze werkvormen en spelsituaties waardoor de leerlingen leren om positief samen te werken. De leerkrachten krijgen ook instructie hoe de spellen werken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de leerlingen zelf alle spellen klaarzetten, begeleiden en uitvoeren. Deze visie sluit enorm goed aan op het gedachtegoed van Maria Montessori.

.

Copyright Gooische Montessorischool 2023, websitedesign Made by Marne