Hoogbegaafdheid

Natuurlijk zijn er in elke groep ook kinderen die géén problemen hebben met de leerstof en die sneller dan anderen hun werk af hebben. De leerkracht zal ook aan hen extra aandacht geven.

De taal- en rekenmethodes die wij gebruiken, bieden veel verrijkingsstof.

Ook het Montessori materiaal biedt veel mogelijkheden voor extra werk, zodat de meeste kinderen binnen de groep goed kunnen doorgaan met hun ontwikkeling.

Er is veel aanvullend materiaal aangeschaft om in de behoefte van deze kinderen te voorzien. Enkele voorbeelden hiervan zijn natuurkunde-experimenten, constructiemateriaal, puzzels, edelstenen, microscopen, materiaal en boeken m.b.t. het menselijk lichaam, dieren, landen, geschiedenis, kunst en uiteraard diverse computerprogramma’s. Dit materiaal is zo samengesteld dat kinderen van alle leeftijden – dus niet alleen in groep 8, maar ook in de onderbouw – er iets van hun gading kunnen vinden. De keuze hieruit is vrij, maar niet vrijblijvend: zowel de leerkracht als de remedial teacher begeleiden het kind bij het werken met dit materiaal.

Speciale aandacht gaat uit naar de kinderen die door extern onderzoek gediagnosticeerd zijn als hoogbegaafd en de kinderen bij wie het vermoeden van een (hoog)begaafdheid bestaat n.a.v. hoge A-scores bij de toetsen en observaties van de leerkracht.

Zij krijgen een lesprogramma op maat aangeboden, onder leiding van onze coördinator hoogbegaafdheid. Zij werken aan verdiepende en verrijkende opdrachten individueel of samen. Er wordt veel aandacht geschonken aan het leren samenwerken en ‘leren leren’. De kinderen werken niet buiten de klas, maar maken de opdrachten van de Plusgroep gedurende de week in hun eigen groep. In de Plusgroep wordt 1 keer per week besproken hoe het gaat met de opdracht en welke hulp de kinderen eventueel kunnen gebruiken.

Ook worden vreemde talen aangeboden. Er is bewust niet gekozen voor Frans, Duits of Engels, om te voorkomen dat de kinderen straks een voorsprong hebben in het voortgezet onderwijs en daar vervolgens niet meer gemotiveerd zijn. De kinderen kunnen nu een keuze maken uit wel 50 vreemde talen, die via een computerprogramma worden aangeboden.

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne