Omgangsregels

 • Goed stampen en voeten vegen bij het naar binnen gaan.
 • Rustig lopen in de gang, dus niet rennen en duwen. 
 • Skateboards, skeelers bij de kapstok laten staan. Skates worden bij de voordeur aan – en uitgetrokken. Kinderen moeten beschermende attributen dragen ( helm, pols- en kniebeschermers).
 • Stepjes worden bij de fietsenrekken gestald tegen het schuurtje.
 • De medicijndoos mag alleen onder toezicht door kinderen gebruikt worden.
 • Bij de eerste bel  (8.20 uur) gaan de kinderen en leerkrachten naar de groep, bij de tweede bel zijn de kinderen en de leerkracht in de groep aanwezig en beginnen de lessen. De leerkrachten stellen zich strategisch op om toezicht te houden.
 • Er heerst rust op de gangen tijdens de lessen. Als kinderen naar de gymles gaan of buiten gaan spelen dan gebeurt dat in stilte.
 • Bij het uitgaan van de school gaat de leerkracht met de kinderen mee naar beneden. Hier zeggen ze elkaar op een gepaste manier gedag. De kleutergroepen gebruiken de branddeur van hun lokaal. Groep 5 t/m 8 komt door de hoofdingang naar buiten. De groepen 3&4 gebruiken de ingang van de Marriekolf. Dit zijn tevens ook de ingangen om in de ochtend de school te betreden. 
 • Bij het uitgaan van de school blijven de leerkrachten nog even op het plein om toezicht te houden dat alles goed gaat op het plein of om nog even een enkele ouder te woord te staan.
 • De kinderen plaatsen hun laarzen onder de jassen. In de groep kunnen sloffen aangetrokken worden.
 • De leerkracht belt de ouders, voor 9 uur,  indien het kind, zonder afmelding, niet aanwezig is. 
 • Indien een kind tijdens schooltijd ziek wordt, wordt contact met de ouders opgenomen. Kinderen worden opgehaald. Alleen met nadrukkelijke toestemming van de ouders mogen kinderen zelfstandig naar huis.
 • Voor een bezoek tijdens schooltijd aan tandarts, orthodontist ed. worden leerkrachten op de hoogte gebracht. Dit kan via Parro, telefoon of mail.  Dit geldt ook indien een kind niet aan de gymles kan meedoen.
 • In verband met allergieën van kinderen mogen er geen dieren op school komen.
 • Na iedere vakantie worden alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd door voor deze activiteit gevraagde ouders. Bij constatering van luizen neemt de leerkracht contact op met de ouders. Kinderen worden niet direct naar huis gestuurd.
 • Iedereen gaat voorzichtig om met materialen van school. Boeken ed. worden netjes in de daarvoor bestemde  kasten opgeruimd.
 • Fietsen worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst. Er mag niet gefietst worden op het schoolplein. 
 • Tijdens de pauzes moeten de kinderen op het schoolplein blijven. 
 • Op het plein, tussen de doeltjes mag gevoetbald worden door alle kinderen. Na schooltijd pas na 14.30 uur. Er wordt niet tegen de school of ramen gebald. Ligt er sneeuw dan is dat ook de enige plek waar sneeuwballen gegooid mogen worden.
 • Kinderen gaan op een prettige manier met elkaar om. Leerkrachten en hulpouders spreken kinderen aan in conflictsituaties of bij onwelvoeglijk taalgebruik ongeacht in welke groep de kinderen zitten. ( zie pestprotocol voor procedure) De taal die hierbij gehanteerd wordt komt voort uit de Kanjertraining. 
 • Tijdens schooltijd zijn mobiele telefoons uit en worden deze allemaal ingeleverd bij de leerkracht. Indien dit niet gebeurd, zullen er via Marijn duidelijke sancties worden getroffen. In dat geval heeft Marijn  contact met de ouders van de betreffende leerling.
 • Uitnodigingen voor verjaardagen graag uitdelen na schooltijd. 
 • Gevonden voorwerpen worden verzameld in de daarvoor bestemde kist  bij de voordeur.
 • Wij houden de deur voor elkaar open.
 • Van maandag tot en met donderdag eten de leerlingen als pauzehapje fruit/groente of een gezonde boterham. Indien er sprake is van een allergie of een dieet kan deze afspraak, alleen in overleg met de leerkracht, worden aangepast. Op vrijdag mag de pauzehap bestaan uit een verantwoorde vrije keuze. Als wij menen dat de keuze van tussendoortje niet verantwoord is, zal dit met ouders besproken worden.
 • De verjaardagstraktatie dient altijd gezond te zijn. 
Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne