Het bestuur, Talent Primair

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek ( Talent Primair)
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek stelt het Talent van elk kind Primair. Het is dan ook geen toeval dat we dat tot onze werknaam hebben gemaakt. Met ruim 4700 leerlingen en 420 medewerkers gaan we in onze 26 scholen/locaties voor een brede ontwikkeling van onze kinderen.

We leren van en voor de toekomst. We realiseren kwalitatief goed onderwijs in onze regio. Ons onderwijs is boeiend, passend en opbrengstgericht. Onze scholen zijn breed toegankelijk: openbaar of bijzonder neutraal. Vanuit een ruime mate van autonomie kiest elke school in lijn met de missie en visie van Talent Primair haar eigen onderwijsinrichting. Ruime keuze daarvoor voor elke ouder.

Cluster Huizen
Voor Talent Primair staan samenwerking en verbondenheid centraal in de organisatie. Hierbij werken de vier Talent Primair scholen in Huizen; Dr. Maria Montessori, Montessorischool De Gouden Kraal, Kamperfoelieschool en Gooische Montessorischool intensief samen. Systeemdenken, je onderdeel voelen van een groter geheel, is daarbij het uitgangspunt. Samen leren wordt op alle niveaus van de organisatie nagestreefd: in de klas tussen leerlingen, in de school tussen teamleden en stichting breed. Bij dat laatste werken leerkrachten, ICT’ers, directieleden, IB’ers, medezeggenschapsraden en de Raad van Toezicht nauw samen.

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne