Schoolveiligheid

Veiligheid is een belangrijke basis voor de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen, ouders en teamleden. Om de veiligheid te waarborgen is er een groot aantal afspraken gemaakt die in protocollen zijn vastgelegd. Daarnaast zijn er voorzieningen in en om het gebouw die de veiligheid vergroten. Diverse voorzieningen worden jaarlijks gekeurd. Verbeterpunten uit inspecties en keuringen worden in een actieplan opgenomen. Afhankelijk van de urgentie worden prioriteiten gesteld. De meerjarenplanning wordt besproken met het team waardoor controle en borging van het proces wordt gerealiseerd. Om een indicatie te geven van aspecten die mede bepalend zijn voor de schoolveiligheid volgt hier een overzicht:

– Keuringen speeltoestellen en gymzaal
– Keuringen installaties o.a. cv, inbraak- en brandbeveiliging
– Controle gevaarlijke stoffen
– Controle legionella
– Algemene Risico Inventarisatie (arbodienst) m.b.v de preventiemedewerker van de Stichting

Naast genoemde voorzieningen zijn er een aantal praktische zaken geregeld waarvoor het team verantwoordelijk is.

– EHBO/bedrijfshulpverlening
– Toezicht op leerlingen in en om de school
– Toezicht op bezoekers/ouders en collega’s (de voordeur is in principe op slot)
– Ontruimingsplan uitvoeren/oefenen

* Met een vaste regelmaat wordt het team geschoold om de EHBO en BHV op een verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren.

Er zijn 6 BHV-ers, die een EHBO en brandbestrijding opleiding gevolgd hebben. Drie maal per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden.

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne