Nu met onder andere:
* Ouder- kinderpeilingen.
* Staking op 15 maart.
* Kunstweken
* Mad Science
* Positief opvoeden, 30 dagen gezonder.

 

OUDERPEILING

Vorige week vrijdag 1 februari bent u uitgenodigd de vragenlijst van de Succes!Spiegel van Scholen met Succes in te vullen. Dit is een systeem waarmee de onderwijskwaliteit van onze school in kaart kan worden gebracht.
Uw mening en ervaringen als ouder of verzorger zijn hierin heel belangrijk. Daarmee kan de school het onderwijs en de zorg voor uw kind(eren) verder verbeteren.
Graag vragen wij 10 minuten van uw tijd voor het invullen van deze enquête.
Ook de kinderen van de groepen 5 t/m 8 wordt naar hun mening gevraagd. Zij moeten zelfs twee lijsten invullen. Een over de sociale veiligheid en een over de onderwijskwaliteit. De peilingen zijn overigens anoniem.
De leerkrachten wordt ook hun mening gevraagd middels een peiling.

                      

STAKING
Vandaag wordt op de teamvergadering ( hoogstwaarschijnlijk) besloten of het team al dan niet op vrijdag 15 maart gaat staken. Op een vorige vergadering tekende zich een meerderheid af de school deze dag te sluiten en mee te doen met deze staking.
U wordt per omgaande van de beslissing van het team op de hoogte gebracht.
Overigens doet de school niet mee aan de oproep van de vakbond  om deze week zieke leerkrachten niet te vervangen, maar de groepen naar huis te sturen.

 

DE KUNSTWEKEN
Morgen worden alle kunstwerkjes van de kinderen opgehaald. Er wordt nu voor alle kinderen een eigen museumfolder afgedrukt. Op de achterzijde staat de project uitleg voor thuis en  een link naar hun persoonlijke museum op internet.
De kinderen versturen, samen met hun ouders, via hun website uitnodigingen voor de Grande Opening van hun museum. Familie, vrienden en bekenden kunnen het kunststukje nu letterlijk over de hele wereld bewonderen en eventueel laten afdrukken op een leuk aandenken.

 

 

MAD SCIENCE.
De naschoolse wetenschap- en techniek cursus van Mad Science start op dinsdag 12 februari om 14.30 uur.
Er zijn 19 aanmeldingen, zodat er een cursusgroep gevormd gaat worden. De cursus wordt in het lokaal van Sascha gegeven. Tot 14.30 uur blijven de kinderen in hun eigen lokaal.

30 DAGEN GEZONDER
In 30 dagen een gezonde gewoonte aanleren of stoppen met een ongezonde gewoonte. Het kan. Bedenk een uitdaging en doe met vele anderen mee. Denk bijvoorbeeld aan 30 dagen meer water drinken, 30 dagen met de fiets, 30 dagen op tijd naar bed etc. Dit is een initiatief van GGD Gooi en Vechtstreek. Meld je aan op www.30dagengezonder.nl

 

POSITIEF OPVOEDEN
Tijdens 6 bijeenkomsten leren gescheiden ouders om te gaan met veranderingen als gevolg van de scheiding: het leren herkennen van verschillende emoties, het ontwikkelen van het eigen probleemoplossend vermogen en het hanteren van conflicten. Ook leren ze een goede balans tussen werk, gezin en ontspanning te vinden. Ouders die de cursus hebben gevolgd ervaren meer grip in hun gevoel over de scheiding en een positief effect in de communicatie met de andere ouder. Deze cursus is bedoeld voor een van de ouders, gescheiden ouders doen niet samen mee aan dezelfde cursus.
We kregen van een moeder die in mei de cursus heeft gevolgd de volgende mail:
“Ik wil met enige trots vertellen dat het me in het gesprek bij de mediator vrijdagmiddag heel goed is gelukt om assertief te communiceren. De vader werd wel boos, maar ik kon rustig blijven en mijn punt maken, mede met hulp van de mediator. Het is de vraag of het veel zal veranderen aan de inhoud van het ouderschapsplan, maar ik heb in ieder geval mijn kant van de zaak kunnen toelichten. Hierbij heeft het opstellen van het coping plan, en de theorie over assertief communiceren en omgaan met woede zeker aan bijgedragen. Dank dus daarvoor!”
De volgende punten zijn daarbij van belang.
*    Scheiding is een overgangssituatie. Deze vraagt aanpassing en verandering; tijdens cursus kun je hiermee aan het werk gaan.
*    Deze cursus is positieve stap in een negatief / moeilijke periode in je leven.
*    Je kunt de ander niet veranderen, wel zelf aan de slag om je eigen situatie te veranderen – en daarmee je kinderen ondersteunen.
*    Fijn om contact te hebben met andere ouders die ook in scheidingsproces zitten.
*    Investering in tijd, geen grote financiële investering. Eigen werkboek dat je bijhoudt.
*    Je ontvangt waar nodig nazorg in de vorm van verdere verwijzing of aanvullende individuele gesprekken.
Kosten voor deelname: €30. Voorafgaand aan de cursus vindt er een intakegesprek plaats. De eerstvolgende cursus vindt plaats op woensdagochtenden in Hilversum, we starten op 6 maart. In 2019 start deze cursus ook in juni, september en oktober.
Aanmelden en informatie
Voor informatie en aanmelden kun je terecht op de website van Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek: www.jggv.nl (cursussen). Ook kun je bellen naar het inhoudelijk spreekuur: 035 69 26 350 of een mail sturen naar cursussen@jggv.nl.

                                    

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne