Huizer project

Type cursus

Staking

Gezonde traktaties

Nieuwe muziekdocent

GEZONDE TRAKTATIES  ( GOEDE VOORNEMENS)
In 2013 hebben wij het project “ Fitte school” gevolgd, waardoor we de 1e fitte school van Nederland zijn geworden.  Sinds een aantal jaren krijgen de kinderen ook 2x per week extra bewegingsonderwijs van de buurtcoaches op het schoolplein. Als logisch vervolg hebben we gekeken naar de voeding van de kinderen op school.
Een gezond 10 uur hapje ( fruit) en gezonde traktaties horen daar ook bij. Het aantal kinderen met overgewicht, en ook het aantal volwassenen, stijgt de laatste jaren onrustbarend o.a. als gevolg van verkeerde eetgewoonten en te weinig beweging. Overgewicht op jonge leeftijd kan grote gevolgen hebben voor nu en later. Denk aan pesten, minderwaardigheidsgevoel, niet goed kunnen meekomen met sport of bewegingsactiviteiten. Verder zijn er nog de gezondheidsrisico’s op latere leeftijd zoals diabetes, hart- en vaatziekten en een hoge bloeddruk. Kinderen brengen een groot deel van de week door op school waardoor dit een heel geschikte omgeving is om aan preventie van overgewicht te doen.
Wat we echter constateren, is dat het met de traktaties bij verjaardagen mis gaat!
Steeds meer zien we snoep etc. uitgedeeld worden. Dat is echt niet de bedoeling. Mocht er onverhoopt toch snoep uitgedeeld worden, dan gaat dat mee in de lunchtrommels van de kinderen.

 

SCHOOLPROJECT
Afgelopen maandag  13 januari is ons schoolproject gestart met als onderwerp “Huizen”, onze woonplaats. In samenwerking met het Huizer museum en gebruik makend van het zgn. museummenu maken de kinderen kennis met de geschiedenis van hun woonplaats. Klederdracht bekijken, puzzeltochten doen, bezoek aan het museum en  aan de Botterwerf afleggen staan op het programma.
Mogelijk wordt u via Parro gevraagd bij een excursie te ondersteunen
De groepen 1-2 maken kennis met klederdracht, doen een speurtocht, er is een mooi winterverhaal en een puzzeltocht bij Krakend Koud en de kinderen kunnen een  kleurplaat maken.
De groepen 3-4  hebben een zelfde programma, behalve bij Krakend Koud, daar maken ze zelf een schilderij of een  tekening bij.
De groepen van Yolanda, Wilmi en Esther zijn inmiddels afgelopen maandag en woensdag geweest.
De groep van Coby gaat op 21 januari van   9.00 uur- 10.30 uur.
De groep van Ria en Marije gaat op 23 januari van 9.00 uur – 10.30 uur.
Voor de groepen 5-6 staat voor maandag  20 januari een excursie gepland. De onderwerpen zijn historisch Huizen en klederdracht. 
De groepen 7-8 gaan op woensdag 22 januari naar de Werf, Botterwerf, Havenstraat 300 te Huizen. Onder leiding van een vrijwilliger van de historische kring  wordt de werf met het werfterrein verkend.
Een andere vrijwilliger vertelt en laat zien hoe een botter in elkaar zit en wat het vissersleven zoal inhield.
Wij wensen de kinderen veel plezier met dit project.

   

 

 

 

STAKING.

U heeft via ParnasSys  een brief ontvangen met daarin  aangegeven dat het team aan de landelijke staking meedoet. Op donderdag 30 januari komt het team op school bijeen met als doel werkdruk verlagende maatregelen met elkaar te bedenken.
Hieronder een groot deel van de brief, die u dinsdag kreeg.

Nadat de AOB als  grootste onderwijsvakbond heeft  aangekondigd, dat ondanks het bereiken van een CAO-akkoord,  zij toch een oproep voor een staking doen, hebben de andere bonden zich ook aangesloten bij dit voorstel.
Voor een groot deel is men akkoord gegaan, maar men vindt dat dit akkoord geen recht doet aan de eisen t.a.v. structurele verbeteringen. Van het dichten van de loonkloof tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs is nog absoluut geen sprake.
Vandaar dat donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari de school gesloten is en het team staakt.
Voor de financiering is het onderwijs volledig afhankelijk van de overheid. Die overheid komt haar afspraken over de loonontwikkeling niet na, de financieringssystematiek zet onderwijs structureel op achterstand.
Steeds meer scholen krijgen te maken met de gevolgen van het lerarentekort. Het aantal leerlingen per groep neemt toe, waardoor de werkdruk nog meer oploopt.
Staken is een uiterst middel en natuurlijk is het vervelend voor u, maar ons rest geen andere mogelijkheid. Het gaat immers om de toekomst van het onderwijs en dus van uw kind!
We realiseren ons dat u misschien in opvangproblemen voor uw kind(eren) kunt komen. Door de staking nu al te melden, kunt u toch mogelijk iets regelen.
Wij vragen uw steun voor deze staking. De gevolgen van de dalende kwaliteit van ons onderwijs, het toenemende lerarentekort en het uitblijven van serieuze structurele investeringen in het onderwijs raakt iedereen!

 

VOORSTELLEN BRIGITTE, DE NIEUWE MUZIEKLEERKRACHT
Zoals jullie weten kom ik Annemarie vervangen van januari tot en met eind mei i.v.m. haar zwangerschapsverlof.
Ik hoop voor zoveel mogelijk continuïteit te zorgen en prettige, leerzame muzieklessen te gaan verzorgen de komende tijd. Ik zal nog even kort wat over mezelf vertellen: ik ben moeder van 2 dochters van 24 en 20. Zij zijn beiden het huis uit.
Ik heb  Kleinkunstacademie in Amsterdam gedaan, heb een Muziek-op-Schoot diploma en heb toen ik 36 was Conservatorium gedaan in Cork, Ierland. Daarna heb ik kinderen en tieners (5-18 jaar) muziekles gegeven, koren gedirigeerd en opgetreden als zangeres.
Muziek is mijn passie en ik voel mij zeer gezegend dat ik dit mooie vak mag uitdragen.
In juli 2019 ben ik teruggekeerd naar Nederland.
Ik kijk ernaar uit om op de 2e Montessorischool  muziekles te komen geven en hoop een positieve aanvulling te zijn op het team.

 

TYPECURSUS
De ouders van de hoogste groepen hebben een mail ontvangen, waarin een aanbod voor een buitenschoolse typecursus vermeld stond. Hieronder het belangrijkste gedeelte van die mail.
Wanneer en waar?
Lesdag en -tijd: maandag van 14:30 tot 15:30 uur
Startdatum: Maandag 2  maart 2020
Leslocatie: 2e Montessorischool, Holleblok 10 1273 EG HUIZEN
In 8 lessen, verspreid over 13 schoolweken,  leren de kinderen blind typen.
Inschrijven:
1) Meld jouw zoon/ dochter aan via www.typetuin.nl . Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2) Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in. (zie kader hierboven)
3) De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
4) Klik op “schrijf in voor deze cursus” en doorloop alle stappen.

 

LEZING HB
Peers4Parents is een landelijk initiatief dat ouders ondersteunt in de emotionele begeleiding van hun begaafde kinderen.
Vanavond, donderdag 16 januari 2020 verzorgt Peers4Parents ism samenwerkingsverband Unita een lezing voor ouders.
Deze lezing gaat over:
– kenmerken van begaafde kinderen en communicatie met het (hoog)begaafde kind.
Tijd: 20.00 –  22.00 uur, met vanaf 21.30 een borrel.
Plaats van handeling is het Groot Kievitsdal, Hilversumsestraatweg 19, 3744 KB Baarn ( tussen Hilversum en Baarn)

 

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne