DE KUNSTWEKEN
Vorige week is ons kunstproject “de Kunstweken” gestart. De leerlingen krijgen veel informatie over een specifieke kunstenaar en gaan luisteren,  kijken en zelf aan de slag met het maken van een eigen kunstwerkje.
Op 8 februari worden alle tekeningen opgestuurd. Dan wordt er voor alle kinderen een museumfolder gemaakt met op de achterkant uitleg van het project voor thuis en een link naar hun persoonlijke museum op internet.

 

            

MARIJE 25 JAAR IN HET ONDERWIJS
Op 10 januari j.l. zat Marije 25 jaar in het onderwijs, voorwaar een hele mijlpaal. Wat ook heel bijzonder is, is dat zij 25 jaar op de 2e Montessorischool werkt. Wij hebben haar in de bloemetjes gezet, maar later in het schooljaar gaan we het feestje ook nog met  het team en haar groep vieren.

SASCHA WERKT DE HELE WEEK
Vanaf 1 januari werkt Sascha de hele week in haar groep 5 t/m 8. Jolanda ondersteunt nu op donderdag de beide onderbouwgroepen.

 

MAD SCIENCE
Op de 1e schooldag hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 8  een voorstelling van Mad Science gehad. Mochten de kinderen de technieklessen van deze organisatie willen volgen dan kunnen ze tot 28 januari intekenen. Kijk voor het inschrijven op de site van Mad Science.
https://nederland.madscience.org/

ONTWIKKELING MR
In een vorige nieuwsbrief hebben wij u op de hoogte gebracht van veranderingen in de bezetting van de MR.
Toon Costermans heeft na 3 jaar de voorzittershamer overgedragen aan Wilske Boomsma.
Ilona Kalkhoven blijft het andere MR lid namens de ouders. Sascha en Marije zitten namens het team in dit orgaan, terwijl Jolanda Hondius GMR lid is.
Nu geven wij al aan dat we per 1 augustus a.s. op zoek zijn naar een ouder die de MR komt versterken. Nadere inlichtingen bij Wilske, de voorzitter van de MR of bij Wim.

 

TYPELESSEN
Voor de kinderen van de groepen 7-8 komt, bij voldoende inschrijvingen, de Typetuin lessen op onze school geven. Voor meer informatie klik op

https://successsociety.egnyte.com/dl/ceFHpeDjHD

STAKING???
Veel onderwijsbonden hebben vrijdag 15 maart aanstaande uitgeroepen tot stakingsdag. Op de teamvergadering hebben we het hierover gehad en de meningen zijn verdeeld.
Investeren in de sector onderwijs is dringend noodzakelijk. Dit als onderdeel van een brede maatschappelijke en politieke visie op het belang van onderwijs voor de toekomst van onze leerlingen en van ons land. Het gaat over méér dan alleen lerarensalarissen. Zo moeten er voldoende leerkrachten én ondersteunende functies mogelijk zijn in de school om goed onderwijs en innovaties mogelijk te maken. Schoolleiders hebben voldoende directie tijd nodig, administratieve ondersteuning en een conciërge in de school om hun basistaak goed te kunnen doen. Dit betekent dat er passende bekostiging per school moet zijn om dit te kunnen realiseren.
Wij houden u op de hoogte.

GEZONDE SCHOOL EN TRAKTATIES
In november kregen we het officiële certificaat Gezonde School toegekend. Ondertussen hebben we ook het deelcertificaat Voeding gekregen. Dit is mede gebaseerd op ons voedingsbeleid geeft de jury van de Gezonde School aan. Met name het 10 uurtje en de traktaties worden als heel positief beoordeeld.
En juist in dat laatste zien we een negatieve verschuiving. Vandaar dat we heel nadrukkelijk stil staan bij dit onderdeel uit ons voedingsbeleid.
Kinderen krijgen per schooljaar al gauw 30 traktaties. Dat mag ook, want jarig zijn is feest! Maar bij ons op school vragen we ouders wel om de traktaties klein te houden en niet te calorierijk te maken. Ook wijzen we op de mogelijkheid een klein cadeautje mee te geven in plaats van iets eetbaars. Geschikt voor traktaties vinden wij bijvoorbeeld: Groente en fruit in een leuk jasje. Een traktatie met kaas of worst. Als school hebben we de beslissing gemaakt dat gezonde traktaties op school opgegeten mogen worden.
Niet toegestane traktaties (zoals chips en snoep) worden wel uitgedeeld, maar niet op school opgegeten. Ze gaan in de tas mee naar huis. De leerkrachten graag dezelfde of géén traktatie. Dus niet iets aparts voor de leerkrachten. Tegenwoordig zijn er vele voorbeelden van gezonde traktaties. Enkele voorbeelden zijn te vinden op www.gezondtrakteren.nl of www.voedingscentrum.nl

 

STTC KIDS
Mijn naam is Irene de Vries – Ruijter. Ik ben kinderoefentherapeut bij en manager van STTC Kids (FysioHolland STTC). De praktijk heeft meerdere (school) locaties, zowel in het Gooi- en Eemland als in Almere. Tot 1 januari was Frederique den Hollander werkzaam op de 2e Montessorischool, met ingang van het nieuwe kalenderjaar zal ik op school werkzaam zijn.
Ik ben gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen met grof- en/of fijn motorische problemen in de leeftijd van 0-16 jaar. Bewegen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, dit is vaak ook een favoriete bezigheid van kinderen. Tijdens de basisschoolperiode leren ze veel nieuwe vaardigheden zoals fietsen, zwemmen en schrijven. Bij de meeste kinderen gaat het aanleren hiervan vanzelf. Soms vinden kinderen het moeilijk om bepaalde activiteiten goed uit te voeren, hoe hard ze hun best ook doen. In dat geval kan de kinderoefentherapeut hulp bieden.
Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind. Hierbij kan gedacht worden aan: niet goed meekomen tijdens de gymles en het buitenspelen (vallen, struikelen, niet soepel bewegen, onzeker, angstig, onhandig) maar ook aan moeite met kleuren en schrijven (pijnklachten in de hand of moeilijk leesbaar handschrift). Tijdens de (voornamelijk individuele) behandelingen help ik kinderen (onder schooltijd) spelenderwijs beter te bewegen en het vertrouwen in zichzelf terug te geven.
Het grote voordeel van kinderoefentherapie op school, en de kracht van de kinderoefentherapeut, is dat de geleerde motorische vaardigheden direct in de context van het kind geoefend worden. Daarnaast kan de leerkracht gemakkelijk worden meegenomen in de behandeling van het kind, door hen adviezen te geven over het motorisch functioneren. Het onderzoek zal, afhankelijk van de hulpvraag, eenmalig op onze hoofdlocatie in Bussum plaatsvinden, omdat wij hier alle materialen tot onze beschikking hebben. De behandelingen kunnen vervolgens op school plaatsvinden.
Het onderzoek en de behandelingen worden vergoed vanuit de zorgverzekering van uw kind.
Op vrijdag 11 januari 2019 ben ik op de 2e Montessorischool begonnen. Wilt u (vrijblijvend) kennismaken, en/of meer informatie over werkwijze, vergoedingen en/of advies, neem dan gerust contact met mij op via onderstaande contactgegevens voor het maken van een afspraak.  
T: 06 – 28 85 79 63, www.sttc.nu / www.kinderoefen i.ruijter@fysioholland.nl
Irene de Vries – Ruijter, STTC Kids / kinderoefentherapeut

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne