SINTERKLAASFEEST

TYPELESSEN

KERSTVERSIEREN

SCHOOLVOETVAL

TAFELTENNISTOERNOOI

PIETENFESTIJN

SINTERKLAASFEEST
Donderdagmorgen 5 december komen Sinterklaas en zijn Pieten onze school  bezoeken. Het zal net als andere jaren weer een bijzonder gezellige dag worden.
Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen deze dag uiterlijk om 8.20 uur op school zijn? De kinderen houden hun jassen aan, want we moeten allemaal om 8.30 uur buiten zijn. De Sint heeft er veel zin in en wil lekker vroeg beginnen.
Bij de aankomst van de Sint bent u overigens van harte welkom. We vragen u echter  te gaan staan op de plek die u aangewezen wordt, want het feest is in eerste instantie natuurlijk voor de kinderen van onze school bedoeld. Uw kind hoeft die dag geen eten en drinken mee te nemen. De hulppieten vullen de hongerige buiken en maken drinken klaar. De kinderen gaan om 12.00 uur uit en hebben allemaal ’s middags vrij.
Overigens volgen wij al sinds jaar en dag het beleid van  het sinterklaasjournaal en dus zal Sinterklaas geassisteerd worden door een aantal roetveegpieten.
Vrijdagmorgen 6 december mogen alle kinderen een uurtje uitslapen
( de kinderen mogen tussen half 9 en half 10 komen)  en een cadeau op school laten zien. Cadeautjes die kwetsbaar zijn, kunt u beter niet meegeven.
Dit geldt niet voor de kinderen van de groep van Marije. Zij gaan gewoon schoolzwemmen en moeten rond 8.10 uur op school zijn.
Het team wenst u alvast een fijn sinterklaasfeest toe. 

MONTESSORI AUDIT
Afgelopen maandag 25 november kwam de visitatiecommissie, bestaande uit 3 collega’s van de montessorivereniging,  bij ons school. Eens in de vier jaar worden alle montessorischolen bezocht voor een “waarderende visitatie”.
Er werden  klassenbezoeken afgelegd, er waren gesprekken met ouders en kinderen, de directie gaf een toelichting op het beleid en ook het team heeft haar zegje gedaan.
In de nabespreking werd aangegeven dat de 2e Montessorischool een open, goed gestructureerde en uitdagende school is met nieuwsgierige kinderen en betrokken ouders… Veel vrije werkruimte voor de kinderen en een werkwijze, die uitgaat van het kind en niet van de leerstof. Bovendien is er ook oog voor de prestaties van kinderen.
We kijken terug op een fijne dag, die ons veel inspiratie heeft gegeven met een oordeel waar we trots op zijn. Weer voor vier jaar gecertificeerd!

 

TYPELESSEN OP SCHOOL
Het is nog even weg, maar vanaf 2 maart worden er voor de kinderen van de groepen 6 t/m 8 weer typelessen aangeboden.
De ouders van de kinderen van deze groepen hebben hierover een aparte brief gemaild gekregen. Inschrijven voor 1 januari 2020 levert een korting op.

 

KERSTVERSIEREN
Sinterklaas is nog niet eens het land uit, maar toch vragen wij nu al uw hulp om de school op maandagochtend 9 december in kerstsfeer te brengen.
Onder leiding van Coby gaan we direct om 8.30 uur aan de slag. Ook als u maar een uurtje kunt, bent u van harte welkom.
In de volgende nieuwsbrief krijgt u meer informatie over het kerstfeest        ( met maaltijd)  op school, dat op donderdagavond 19 december gevierd wordt.

SCHOOLVOETBAL
Morgen, vrijdag 29 november,  moeten alle inschrijfformulieren voor het schoolvoetbal ingeleverd zijn. De papieren moeten in de bus, bij het lokaal van Ria en Marije gedaan worden.

 

SCHOOLTAFELTENNIS.
Doe mee aan het “Table Stars ‘toernooi!  Alle kinderen van de school (in de ochtend de groepen 1 t/m 5 en in de middag de groepen 6 t/m 8)  kunnen op zaterdag 14 december meedoen aan het door tafeltennisvereniging Huizen georganiseerd tafeltennistoernooi.
Kijk voor meer details op de site www.ttveemnes.nl/tablestars2019.html . Je kunt ook inschrijven op de inschrijflijst, die op de deur tegenover het lokaal van Ria en Marije hangt. Je moet wel inschrijven voor 9 december a.s. 

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne