Sintwerkavond

Oudergesprekken

Sinterklaasfeest

Week van de mediawijsheid

Montessori audit

Schoolvoetbal

Mad Science

OUDERGESPREKKEN
Vrijdag  15 november gaan de verslagen mee. Het verslag van uw kind zit in een mooie, maar kwetsbare map. Wilt u daarom het verslag altijd in een tas meegeven/ meenemen? Deze map wordt eenmalig verstrekt. Als de map vervangen moet worden, dan moeten wij helaas kosten in rekening brengen.
Als montessorischool vinden we het belangrijk dat kinderen zich zo zelfstandig mogelijk ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden. Onder het motto ”Leer het mij zelf te doen”, stimuleren wij het kind om een zelfstandig, sociaal en kritisch mens te worden.
In onze verslaggeving trachten wij een zo goed mogelijk beeld van uw kind te geven. Belangrijke aspecten daarbij zijn: werkhouding, zelfstandigheid, welke keuze maakt het kind, houdt het zich aan afspraken, hoe verwerkt het de leerstof en hoe zijn de sociale contacten. Naast eigen waarneming gebruiken we ook alle methodegebonden toetsen.
Verder gebruiken we de CITO toetsen als onafhankelijke meetinstrument. Deze  toetsen worden twee keer per jaar, in januari/ februari en in juni, afgenomen. Deze toetsen zijn puur bedoeld om onafhankelijk te controleren of de kinderen de leerstof goed begrepen hebben.
Mochten de toetsuitslagen van uw kind aanleiding geven tot zorg dan nemen we uiteraard contact met u op. Ook kunt u deze gegevens altijd inzien.
Tijdens het laatste gesprek van het schooljaar kunt u de grafieken van het hele jaar, die bij de CITO toetsen horen en de leerontwikkeling van de kinderen weergeeft, tijdens het tien minutengesprek bekijken.
Maandag 18 november t/m woensdag 20 november staan er gesprekken gepland. U bent via Parro uitgenodigd om in te schrijven voor een dag en een tijd. Bij de gesprekken van de kinderen van de groepen 5 t/m 8 zijn ook de kinderen aanwezig bij de gesprekken, bij de andere groepen niet.
Ik wens u inspirerende  gesprekken toe.

SINTWERKAVOND
Maandagavond 18 november is het weer zover en houden we onze jaarlijkse werkavond om de school in Sint sfeer te brengen. Het thema is dit jaar:  “Sint en Montessori“.
Op de ouderhulp brief, die u aan het begin van dit schooljaar heeft ingevuld, hebben diverse ouders al aangegeven met Sinterklaas te willen helpen.
Maar ook als u niet ingetekend heeft, dan bent u uiteraard van harte welkom.
Op deze avond hopen we dat ouders ons helpen om drie of vier mooie montessori hoeken in te richten met Sint en Piet. Het wordt weer een gezellige tijd met een school die straks zingt en swingt. U kunt vanaf 19.00 uur terecht, ook als u maar een deel van de avond kunt, bent u van harte welkom.

 

WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID
Van 8 t/m 15 november, deze week dus,  is het Week van de Mediawijsheid, waarin aandacht wordt gevraagd voor het belang van mediawijsheid voor kinderen, ouders, leerkrachten en professionals.
Er wordt deze week onder andere stilgestaan bij: 

 • Weet wat je deelt online
 • Nepnieuws (en zo herken je het)
 • Jong én succesvol op YouTube
 • Wat doe jij online?
 • Het belang van een goed wachtwoord
 • Nieuws en wist-je-datjes
 • Cyberpesten

Maar dat geldt natuurlijk ook voor:

 • Een online game spelen of een kaartspel na het eten?
 • Met de tablet op de achterbank of dagdromen uit het raam?
 • In een wereld vol media moeten we constant keuzes maken.
 • Met je mobiel aan tafel of ongestoord eten?
 • Nog even je appjes checken of lekker gaan slapen?                            De Week van de Mediawijsheid 2019 heeft daarom als thema: ‘Aan of uit?’
   

MONTESSORI AUDIT
Zoals eerder gemeld komen op maandag 25 november vertegenwoordigers van de Nederlandse Montessori Vereniging bij ons op school om te kijken en een gesprek te voeren over hoe wij het montessori onderwijs invulling geven.
We hebben van tevoren al veel stukken schriftelijk moeten aanleveren. Nu komen collega’s in de groepen kijken en gaan gesprekken met ons voeren. Wij hebben er veel zin in om te vertellen hoe wij op de 2e Montessorischool ons onderwijs ingericht hebben en hopen ook tips en tops te krijgen en natuurlijk weer een goedkeuring voor vier jaar.

SINTERKLAASFEEST
Het is nog wel even weg, maar toch al wat mededelingen over de viering van het sinterklaasfeest bij ons op school.
In de volgende nieuwsbrief krijgt u meer informatie over deze bijzondere dag.
Donderdagmorgen 5 december komen Sinterklaas en zijn Pieten onze school  bezoeken.
De kinderen gaan om 12.00 uur uit en hebben allemaal ’s middags vrij.
Vrijdagmorgen 6 december mogen alle kinderen een uurtje uitslapen.

SCHOOLVOETBAL
Het is nog even weg, maar in maart 2020 wordt het schoolvoetbal toernooi weer georganiseerd. Jullie hebben daar via de mail van Hanneke een brief over ontvangen met de nodige informatie.
Uiterlijk vrijdag 29 november moeten de strookjes ingeleverd worden. Als u het bericht gemist heeft, of een papieren versie van deze brief wilt hebben, neem dan even contact met Hanneke op.

MAD SCIENCE
Vorige schooljaren waren de  kinderen van de 2e Montessorischool bijzonder enthousiast over  de lessen over wetenschap & techniek, die door “professoren”van Mad Science gegeven werden. Er hebben zich toen zo’n 30 kinderen opgegeven voor de lessen, die dinsdag na schooltijd gegeven werden.
De Mad Scientists staan weer te popelen om de Science show en naschoolse wetenschap & techniek cursus te verzorgen.
Gisteren, woensdag 13 november, kregen de groepen 3 t/m 8 een gratis Science show aangeboden.
Er is nu de mogelijkheid om in te schrijven voor deze technieklessen. De 1e les is al gepland en wordt gegeven  op dinsdag 10 december a.s..

 

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne