KALENDER

SCHOOLFRUIT

SUCCES!SPIEGEL

KRENTENBAARD

Kalender:

24 Start voorjaarsvakantie + studiedag, leerlingen vrij
6 Studiedag, leerlingen vrij
7 Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie
7 Start succes!spiegel

Schoolfruit:

De periode dat wij als school mee konden doen aan schoolfruit is ten einde. Als team
evalueren wij deze periode en wij houden u op de hoogte van een eventueel vervolg. Denkt u eraan om uw kind(eren) een gezond tussendoortje mee te geven?

Succes!spiegel

Op 7 maart krijgt u een vragenlijst opgestuurd vanuit de Succes!spiegel. De succes!spiegel is meetinstrument wat we als school gebruiken om de tevredenheid van ouders, leerlingen en collega’s om op die manier een beeld te krijgen van de kwaliteit van de school en waarin we onszelf nog kunnen verbeteren.

Er is bij een aantal kinderen op school krentenbaard geconstateerd. Krentenbaard zijn kleine
plekjes of blaasjes die meestal rond de mond maar soms ook op andere plekken op het
lichaam ontstaan. Krentenbaard is erg besmettelijk en in de meeste gevallen niet gevaarlijk.
De laatste tijd gaat in Nederland echter een heftige variant van krentenbaard rond en
daarom is het belangrijk dit bij uw kind even extra in de gaten te houden. Mocht uw kind
krentenbaard hebben waarschuw dan, bij twijfel of zorgen over het verloop, de huisarts.
Via onderstaande link is meer informatie te vinden over krentenbaard.
https://www.artsenzorg.nl/blogs/kinderziektes/krentenbaard

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne