Deze keer met o.a. :

Schoolplein

Sintwerkavond

Belangrijk bericht Medezeggenschapsraad

Oudergesprekken- verslagen

Muziek op de 2e Montessorischool

Schoolvoetbal ?

 

SCHOOLPLEIN EN GEZONDE SCHOOL

Vorige week dinsdag 6 november is ons schoolplein officieel geopend door de wethouder Maarten Hoelscher en door mevrouw Fije Hooglandt, bestuurslid van  de Stichting Talent Primair. Daarbij is ter gelegenheid hiervan het bord van de Gezonde School overhandigd. Na bijna een jaar van voorbereidingen ligt er nu een speelplaats waar iedereen lekker kan bewegen. Als je wilt voetballen dan kan dat, maar ook het nieuwe klautertoestel wordt ontzettend intensief gebruikt.  Het tuinbedrijf Rebel is verantwoordelijk voor een groot deel van de renovatie en  heeft heel veel groen geplant, zodat de kinderen daar op termijn lekker in kunnen spelen. Nu is het nog allemaal heel kwetsbaar, vandaar dat we met kinderen afgesproken hebben voorzichtig met de planten om te gaan.
En het plein is nog niet klaar. Er komt nog een wilgenhut, maar die kan pas geplaatst worden als er een of twee nachten vorst geweest is. Ook komen er nog zo’n 10 boomstammen en zwerfkeien, zodat er nog meer geklommen, gebalanceerd  en geklauterd kan worden.
Een groep ouders heeft zich opgegeven voor de nieuw te vormen “Tuingroep”. Zij gaan met elkaar zorgen dat het schoolplein tip top in orde blijft. Vanaf deze plek een woord van dank aan Coby en Sacha die veel tijd gestoken hebben in de realisatie van het schoolplein.
Een van de zaken die ook geregeld moesten worden zijn de financiën. We hebben drie sponsoren gevonden, te weten de ANWB, het Vaillant Fonds en het Westland familiefonds, die maar liefst € 13.000 gedoneerd hebben en dit schoolplein mede mogelijk gemaakt hebben. Alle gulle gevers ontzettend dank daarvoor!
Het bestuur van Talent Primair heeft de helft van de totale kosten op zich genomen  en de rest is uit de algemene reserve van de school betaald. Voor de smaaklessen,  die in het kader van de Gezonde School in alle groepen gegeven worden, stelt de Boni, in ieder geval tot de kerstvakantie, gratis fruit beschikbaar.

                              

 

VERSLAGEN EN GESPREKKEN

Morgen vrijdag 16 november gaan de verslagen mee. Ouders kunnen deze verslagen voor schooltijd bij de leerkracht ophalen. Anders gaan de verslagen om 14.15 uur met de kinderen mee.Volgende week maandag, dinsdag en woensdag staan de oudergesprekken, na schooltijd, gepland.
U bent via Parro door de leerkracht  uitgenodigd in te tekenen voor die gesprekken. Mocht u dat onverhoopt nog niet gedaan hebben, dan vragen wij u dat per omgaande te doen.

 

SINTWERKAVOND
Maandagavond 19 november vanaf 19.00 uur wordt de school in Sinterklaassfeer gebracht. Mogelijk heeft u zich hiervoor al opgegeven. Mocht u dat niet gedaan hebben, maar u wilt toch komen, dan bent u van harte welkom. Ook als u maar een deel van de avond kunt.

BELANGRIJK BERICHT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Verkiezing MR Oudergeleding
Na bijna 2,5 jaar met veel plezier in de MR te hebben gezeten wil ik, Toon Costermans, graag het stokje aan iemand anders doorgeven. Wilske Boomsma is bereid om mijn plek in te nemen en omdat zij al bij de MR vergaderingen aanwezig was als betrokken ouder, is zij een uitstekende kandidaat. We willen als MR ons wel aan de regels houden en dat betekent dat er wel een verkiezing plaats zal vinden wanneer er meer ouders interesse hebben om MR lid te worden.  Hieronder volgt nog wat algemene informatie en ik maak graag van de gelegenheid gebruik om bij deze de overige MR leden en Wim hartelijk te danken voor de goede samenwerking gedurende de afgelopen jaren!
Wat is een (MR)?Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding.
Wat doet een MR?
De MR denkt mee met het bestuur van de school, toetst de besluiten en heeft bij bepaalde besluiten ook advies- of instemmingsrecht. Belangrijke wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder instemming van de MR. De MR praat bijvoorbeeld mee over de personeelsbezetting, omgang en veiligheid van leerlingen, financiën, fusies en andere organisatie veranderingen. Een goed functionerende MR levert een goede bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer en veiligheid op school. Meer over de MR van de  2e Montessorischool vind je op de site van de 2e Montessori.
Wie mogen er lid worden?
Alle ouders (of voogden) met een kind op de 2e Montessorischool kunnen zich voor de MR verkiesbaar stellen.
Waarom zou u in de MR gaan?
Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op school. U bent nauw betrokken bij de school van uw kind, waar u dan op bestuursniveau kunt meepraten en -beslissen over het beleid en de uitvoering ervan. U krijgt ook meer contact met andere ouders, het onderwijsteam en het bestuur en bovendien doet u op allerlei uiteenlopende gebieden een schat aan ervaring op.
Hoe kunt u lid worden?
Ouders kiezen de oudergeleding, teamleden kiezen de personeelsgeleding. Ouders kunnen zich kandidaat stellen door voor 1 januari 2019 een e-mail te sturen aan mr@2emontessorischool.nl of info@2emontessorischool.nl . Voeg dan een korte tekst toe waarin u zich voorstelt als kandidaat en geef aan waarom u zich kandidaat stelt.
Vanaf deze plaats danken we Toon van harte voor de voortvarende manier waarop hij de de afgelopen drie jaar voorzittershamer hanteerde.

              

MUZIEK OP DE 2E MONTESSORISCHOOL
Sinds september 2017 geeft Annemarie van der Boor  muzieklessen bij ons op school. Nu hopen we dat leerlingen deze lessen zo leuk vinden dat ze misschien zelf ook muziekles willen gaan volgen. Om dit te bepalen heeft de muziekschool waar wij mee samenwerken een zeer eenvoudige enquête opgesteld, bestaande uit 3 vragen.
Wij zouden het op prijs stellen als u / jullie deze enquête invullen.
Klik op onderstaande link voor het starten van de enquête. Alvast bedankt voor de medewerking https://nl.surveymonkey.com/r/FVMYLRS

SCHOOLVOETBAL.
Volgend jaar maart wordt het schoolvoetbaltoernooi georganiseerd. Als de 2e Montessorischool daaraan mee wil doen, dan moeten wij onze teams voor de kerstvakantie aanmelden.
Wij zoeken ouders, die deze aanmelding voor hun rekening willen nemen.
U kunt zich bij Wim melden.

 

VRAAG VAN DE MAAND
Zie ginds komt de onrust – hoe help ik mijn kind met spanning rondom Sinterklaas?’
Half november komt de Sint weer naar Nederland! Voor veel kinderen het hoogtepunt van het jaar. De voorpret rondom Sinterklaas roept bij papa’s en mama’s vaak mooie  herinneringen op aan vroeger. Het is erg leuk om met je eigen gezin deze spannende tijd te beleven. Samen naar de intocht gaan, liedjes zingen, verlanglijstjes maken, genieten van pepernoten en je schoen zetten.
Bij sommige kinderen ontstaat rond de komst van de Goedheiligman een heel onrustig gevoel. Vooral jonge of heel gevoelige kinderen kunnen niet altijd omgaan met alle opwinding. Alle prikkels van televisieprogramma’s, liedjes, versierde klassen en de lange aanloop naar pakjesavond kunnen overweldigend zijn. Bij veel kinderen is de fantasie heel sterk, zij geloven vaak heilig in Sinterklaas en nemen alles eromheen heel serieus. Dit kan ook angst oproepen.
Merk je dat jouw kind last heeft van spanning of angst rondom Sinterklaas? Deze tips kunnen je helpen hiermee om te gaan:
    Wees heel duidelijk wanneer en hoe vaak je kind de schoen mag zetten en wat hij/zij ongeveer kan verwachten. Zo weet je kind precies waar hij/zij aan toe is en hoeft hij/zij zich er geen zorgen over te maken.
     Haal Sinterklaas niet bij de opvoeding! Dreig niet dat Sinterklaas geen cadeautjes geeft als je kind zich misdraagt. Het idee dat Sinterklaas alles ziet en weet kan beangstigend zijn.
     Dwing je kind niet om Sinterklaas van dichtbij te bekijken of een hand te geven. Sommige kinderen proeven liever de sfeer op afstand, of vinden het zien van de Sint op televisie al voldoende. Forceer niets, hierdoor kan je kind nog banger worden. Laat liever je kind het feest op zijn eigen manier beleven.
    Bereid angstige of heel gevoelige kinderen goed voor op wat er gaat gebeuren op school of op pakjesavond. Als ze weten wat ze ongeveer kunnen verwachten, zullen ze meer genieten van het feest.Bedenk praktische oplossingen: houdt bijvoorbeeld het kijken van het Sinterklaasjournaal voor bedtijd je kind wakker met allerlei vragen en spanning? Kijk het op een ander moment van de dag!
Heb je vragen over kinderen die gespannen of angstig zijn? We denken graag met je mee! Op onze site www.jggv.nl vind je de contact informatie.

                                                                                            

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne