Staking

Sportdag 7-8

Ouderbijdrage

Schoolzwemmen

Mad Science

Sportief Huizen,

Bibliotheek

STAKING
Afgelopen dinsdag  heeft u een brief via ParnasSys ontvangen, waarin wij uitleg geven om ( weer) mee te doen aan de landelijke staking van woensdag 6 november a.s.. De nood is erg groot, het tekort aan leerkrachten voelbaar. Wij staken voor de toekomst van onze / jullie kinderen!!

SPORTDAG.
Morgen vrijdag 18 oktober staat de schoolsportdag voor de groepen 7 en 8 op het programma op het terrein van SV Huizen. Alle scholen van Huizen doen hier aan mee. De kinderen gaan zelfstandig op de fiets naar het voetbalveld en we gaan gezamenlijk terug naar school. Deze sportdag zal ondersteund worden door studenten van Sport en Bewegen uit Hilversum en onze eigen buurtsportcoaches.

OUDERBIJDRAGE
Vorige week heeft u via uw kind een envelop gekregen met daarin een uitnodiging om de ouderbijdrage te betalen. Mocht u geen brief ontvangen hebben, dan is er mogelijk iets misgegaan. Wilt u dan even contact met Hanneke opnemen?

SCHOOLZWEMMEN.(BERICHT VAN DE MEENT)
Uitleg schoolzwemmen naar ouders.
Sinds het schooljaar 2018-2019 is het C-Diploma geïntroduceerd bij het schoolzwemmen. Doel nummer één is dus zoveel mogelijk leerlingen een A- B- en C-diploma te laten halen. De leerlingen die C al hebben komen in een groep terecht waar er aandacht wordt besteed aan: reddend zwemmen, survival zwemmen, waterpolo, zeemeermin zwemmen en snorkelen. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan het zwem APK voor de C+ groep. Technieken onderhouden is het belangrijkste. We laten de leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig in kleine groepen te werk gaan. Om dit mogelijk te maken kan de instructeur gebruik maken van stuurkaarten. D.m.v. deze kaarten kan de instructeur zich focussen op het onderdeel dat het moeilijkste is, of het onderdeel waar de veiligheid van de kinderen gewaarborgd moet worden. Door de groep in kleinere groepjes te verdelen gaat het rendement van de les flink omhoog en krijgt de leerling beter en effectiever de aandacht waar het nodig is. Het tweede voordeel van het werken in de groepen is dat de organisatie gelijk is aan die van een gymles in de sportzaal. De kinderen zullen door het werken in voor hun bekende organisatievormen sneller en beter te werk gaan. Om de leerlingen voor te bereiden staan er op YouTube filmfragmenten van de stuurkaarten. De stuurkaarten worden hier bewegend getoond zodat het duidelijker is welke beweging er verwacht wordt bij de leerlingen. Twee keer per jaar is er een afzwem moment . In dit afzwem moment kunnen de leerlingen die alle vaardigheden beheersen voor het diploma afzwemmen. Met alleen schoolzwemmen zal een kind het A-diploma niet halen. Het is van groot belang dat leerlingen naast het schoolzwemmen particuliere lessen volgen. Kinderen uit groep 1 kunnen al starten met zwemlessen bij ons. 

NIEUWE ACTIVITEITEN BIBLIOTHEEK
Het nieuwe schooljaar is alweer enkele weken bezig. Ook dit jaar werken de bibliotheken weer graag met jullie samen. Op onze website vind je ons jaaraanbod ook digitaal én kun je de leerlingen direct inschrijven. https://www.bibliotheekhlb.nl/onderwijs.html
Lees! Oproep tot een leesoffensief
Nederlandse jongeren lezen steeds minder vaak en met steeds minder plezier. […] Dat heeft gevolgen voor hun functioneren op school en in de samenleving – en uiteindelijk ook voor het functioneren van onze samenleving als geheel.Lees! Is een oproep tot een leesoffensief. De Bibliotheek gaat graag met jullie in gesprek om het offensief vorm te geven!
https://www.cultuur.nl/upload/documents/tinymce/Lees-Een-oproep-tot-een-leesoffensief.pdf

SPORTIEF HUIZEN ( BERICHT VAN DE BUURTCOACHES)
Er zijn vaste dagen in de week dat kinderen kunnen komen sporten op verschillende locaties in Huizen.
Neem eens een kijkje op onze website www.sportiefhuizen.nl, hier kunt u alle informatie vinden over de buurtsportcoach activiteiten.
Het hele jaar zijn er op maandag en vrijdag van 14.30 – 15.30 uur gratis bewegingslessen voor de kinderen van onze school. Op dinsdag, ook van 14.30 – 15.30 uur, is er Freerunnen in de gymzaal. Dan zijn de kosten € 1, 50.
De lessen worden niet in de herfstvakantie gegeven.

Buurtsportcoaches, Sport Adviesgroep.

MAD SCIENCE

Mad Science komt weer op de 2e Montessorischool met te gekke nieuwe lessen! Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show op woensdag 13 november 2019, kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en techniek cursus.
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor kinderen die al eerder hebben meegedaan.
De cursus is op dinsdag om 14.30 uur, vanaf 10-12-2019. De lessen duren een uur.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven. Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep.Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep van start. Inschrijven kan t/m 25 november 2019. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org

 

STUDIEDAGEN
Volledigheidshalve nogmaals de mededeling dat de kinderen na de herfstvakantie van volgende week, ook maandag 28 oktober en dinsdag 29 oktober vrij zijn i.v.m. studiedagen van het team.
Op de agenda op de site kunt u ook voor de rest van het schooljaar zien op welke momenten de kinderen nog meer vrij zijn vanwege vakantie of studiedagen.

 

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne