STEPJES EN SKEELERS

NPO GELDEN

WENOCHTEND 22 JUNI

INVALLEERKRACHTEN

VAKANTIE EN STUDIEDAGENOVERZICHT 2021-2022

Stepjes & skeelers
Geregeld komen er kinderen met stepjes en skeelers naar school. Erg leuk om te zien hoeveel plezier ze hier van hebben. Om dit voor iedereen leuk en veilig te houden hebben we twee opmerkingen:
– Vanaf komende maandag hebben we een andere parkeerplek voor de stepjes. Ze
kunnen worden geparkeerd in de fietsenrekken van de onderbouw.
– Voor kinderen op skeelers vragen we u om knie en polsbescherming aan te doen of
mee te geven. Zonder bescherming mag er onder schooltijd niet geskeelerd worden.
Wij zullen dit volgende week ook in de klassen bespreken maar wellicht is het een idee om dit thuis ook alvast te bespreken.

NPO geld (Nationaal Plan Onderwijs)
In de nieuwsbrief van vorige week vertelden we u over de NPO gelden die we als school
kunnen gaan inzetten de komende twee jaar. De afgelopen week hebben we als team op de studiedag hier uitgebreid over verder gesproken. Aan de hand van de toetsresultaten en de vragenlijsten van de successpiegel hebben we gekeken waar we de gelden het beste aan kunnen besteden. In de verschillende bouwen zijn de wensen besproken en geïnventariseerd. Alle plannen moeten de komende tijd nog goed worden bekeken en doorgerekend maar wat we al weten is dat we geld gaan inzetten voor onderwijsvernieuwing, het vergroten van het welbevinden van de kinderen en extra hulp en handen om de eventuele didactische vertragingen aan te pakken. Zodra de plannen
concreter zijn dan zit zullen we die met u delen.

Wenochtend 22 juni
Op 22 juni staat er het jaarlijkse wenmoment gepland. Dat is het moment dat de leerlingen even in hun nieuwe klas gaan kijken. Omdat we met de maatregelen die er nu gelden geen klassen gemixt mogen worden zijn we nog aan het zoeken naar een passende vorm voor deze wenochtend. We hopen dat het lukt die te bedenken zodat de wenochtend door kan gaan.

Invalleerkrachten
De afgelopen week hebben we opnieuw ervaren hoe lastig het is op dit moment om
beschikbare invallers te vinden. De invalpoule waar we ons normaalgesproken als eerste de aanvraag uitzetten heeft op dit moment weinig invallers beschikbaar en ook de invallers in ons netwerk zijn vaak al voor langere tijd aan een andere plek verbonden. Dat we op dit moment de kinderen niet mogen verdelen over andere klassen maakt de puzzel niet gemakkelijker. Gelukkig is het tot nu toe in de afgelopen maanden slechts 1x voorgekomen dat we geen vervanging hebben kunnen vinden en dat de klas thuis moest blijven. We hopen van harte dat het bij deze ene keer kan blijven.

vakanties, vrije dagen en studiedagen
Hierbij delen we graag alvast de vakanties, vrije dagen en studiedagen voor volgend
schooljaar met u. Deze data zullen ook binnenkort in de agenda op de website terug te
vinden zijn.

Vakantie en studiedagen overzicht 2021 – 2022
Start schooljaar 23 augustus 2021
Herfstvakantie 16 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 jan. 2022 start: 24 december om 12.00
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 27 februari 2022
Meivakantie 3 april t/m 8 mei 2022 start: 22 april om 12.00
Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 2022 start 15 juli om 12.00

Vrije dagen:
goede vrijdag 15 april 2022
eerste paasdag 18 april 2022
hemelvaart 26 & 27 mei 2022
pinksteren 6 juni 2022

Studiedagen:
maandag 25 en dinsdag 26 oktober 2021
woensdag 19 januari 2022
vrijdag 18 februari 2022
dinsdag 7 juni 2022
donderdag 7 juli 2022

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne