IEP

KONINGSSPELEN

ALTERNATIEVE AVONDVIERDAAGSE

SPORTKAMP SPORTADVIES

GEVONDEN VOORWERPEN

IEP
Als school zijn we verplicht om aan het einde van groep 8 een eindtoets af te nemen. Wij
maken gebruik van de eindtoets van IEP. De IEP Eindtoets is een papieren toets die de
verplichte onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen meet en wordt afgenomen in twee
dagdelen van twee uur. Dit jaar zullen we omwille van de corona maatregelen de groepen 8 apart houden van elkaar bij het toetsen en ook de groepen 7 zullen in een andere ruimte en apart van elkaar aan het werk gaan.

Koningsspelen
Op vrijdag 23 april vieren we op school alvast Koningsdag. Dat doen we door mee te doen aan de jaarlijkse koningsspelen. Andere jaren kwamen daarvoor vaak met meerdere scholen samen op het sportveld in Huizen. Dit jaar bieden we de kinderen een sportief programma aan op ons eigen plein. De kinderen mogen die dag in oranje of rood, wit, blauwe kleding naar school komen.

Alternatieve avondvierdaagse
Er is als alternatief een home editie je kunt je via onderstaande link zelf inschrijven en zo toch lopen. Misschien leuk als je toch graag wil lopen, zeker voor kinderen van groep 8 of
misschien vanuit een andere groep. Klink op onderstaande link en meld je aan als je toch wil lopen.

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition

Veel plezier namens evenementen commissie en Evelien Vlug

Sportkamp sportadvies
In de meivakantie organiseert Sportadviesgroep een leuk sportdagkamp voor de leeftijden 6 t/m 12 jaar. Tijdens dit sportdag kamp worden er diverse sporten afgewisseld met vrijspelen. Het sportdag kamp wordt georganiseerd op op de locatie van de sportadviesgroep aan de Trappenberg. In de bijlage bij deze brief voegen we een flyer van het sport dagkamp toe. Inschrijven voor het meivakantie sportdagkamp van Sportadviesgroep kan via www.sportadviesgroep.nl

Gevonden voorwerpen
De bak met gevonden voorwerpen stroomt bijna over. In de bijlage van de nieuwsbrief van vrijdag 16 april jl hebben we foto’s van de spullen toegevoegd die de afgelopen tijd zijn gevonden. Als er spullen van uw kind bij zijn dan kunt u een mail sturen naar info@2emontessorischool.nl zodat we het aan uw kind mee
kunnen geven.

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne