SNELTESTEN EN ZELFTESTEN

OUDERGESPREKKEN

SUCCESSPIEGEL

KUNSTKAMELEON

AVONDVIERDAAGSE

OPEN DAG TENNIS

Sneltesten & Zelftesten
Via een aantal van u ontvangen we berichten over het afnemen van testen op school. Het beleid van de school is hierin als volgt: Wij houden ons volledig buiten het afnemen van testen en zullen dan ook op school geen sneltesten of zelftesten aan leerlingen aanbieden. De school houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM en kan u daarom enkel hun adviezen doorgeven, waaronder het gegeven testbeleid. Wij zullen daar geenszins dwingend of bepalend in zijn, de keuze om wel of niet te testen ligt bij u. Nu er de mogelijkheid bestaat om thuis testen af te nemen willen we wel graag benadrukken dat een zelftest niet afdoende is om na een periode van quarantaine weer naar school te mogen. Hiervoor is een professioneel afgenomen test noodzakelijk.

Oudergesprekken
Afgelopen week zijn via Parro de inschrijvingen voor de oudergesprekken open gezet. Deze gesprekken gaan onder andere over het verslag wat vandaag met de kinderen mee naar huis is gegaan. Het gesprek is online en we voeren de gesprekken graag met u als ouders/verzorgers en de kinderen samen. Voor de kleuterklassen zijn de gesprekken alleen met de ouders/verzorgers.

Successpiegel
Van een aantal ouders kregen we terug dat de successpiegel overdadig veel herinneringen
stuurt, ook als de vragenlijsten al zijn ingevuld. Excuses daarvoor. We zijn achter de schermen samen met de Successpiegel druk bezig om uit te zoeken hoe dat kan en hoe we dat voor een volgende keer kunnen verhelpen. Mocht u de vragenlijst nog niet hebben ingevuld dan verzoeken we u vriendelijk om dat alsnog te doen. Aan allen die de moeite al hebben genomen om ons via de successpiegel van feedback te voorzien: Bedankt!

Kunstkameleon
Komende week start het kunstproject van de Kunstkameleon. In kleine groepjes gaan alle leerlingen met kunstenaar Serge aan de slag om twee mozaïeken te maken die in de school kunnen worden gehangen als ze klaar zijn. We hebben maatregelen getroffen om te zorgen dat dit binnen de corona maatregelen kan plaatsvinden en we kijken er erg naar uit om er met elkaar iets moois van te maken.

Avondvierdaagse

Namens de evenementencommissie delen we het volgende bericht:

Beste ouders en kinderen,
Zoals jullie weten zijn wij bezig met de voorbereidingen van de A4D in aangepastevorm. Maartot onze grote spijt hebben wij deze week bericht ontvangen van de stichting A4D dat het evenement wordt afgelast, omdat is gebleken dat o.b.v. de huidige veiligheidsvoorschriften in combinatie met de covid 19 maatregelen het onmogelijk is door te gaan. Wij accepteren dit besluit omdat er enerzijds geen begeleiding zal zijn vanuit de stichting en anderzijds waren er niet genoeg kinderen die zich hebben aangemeld. Gelukkig is er ook goed nieuws, want de A4D wordt doorgeschoven naar eind september/oktober 2021. Hopelijk hebben we dan meer mogelijkheden en kunnen we met een grotere groep gaan wandelen. Voor de ouders en kinderen die zich hebben opgegeven en de donatie van EUR 5 hebben afgegeven, daarvan bewaren wij alle aanmeldingen en donaties in ons bestand. Mocht je om welke reden dan ook je aanmelding willen annuleren of de donatie retour willen ontvangen, stuur dan een e-mail aan schoolbox2021@gmail.com.

Groeten, Evenementencommissie.

Open dag tennis
Op zondag 18 april wordt er voor de jeugd een Open Dag gehouden bij de Tennisvereniging Huizen. Tijdens deze middag kunnen de kids gebruik maken van een gratis proefles om kennis te maken met de sport tennis. Voor meer info klik op de volgende link:

Tennisvereniging

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne