Met in deze nieuwsbrief:

* ouderbijdrage

* opening schoolplein, hulp

*  nu al Sinterklaas ?

*  uitzieken.

en nog veel meer!

Veel leesplezier

 

 

OUDERBIJDRAGE 2018-2019
Deze week valt er bij u thuis een brief op de mat met het verzoek voor het betalen van de ouderbijdrage. De vergoeding die we als school van de staat krijgen, dekt niet de kosten die we als montessorischool maken voor nieuw montessori materiaal, deelname aan onderwijskundige vernieuwingen etc. Daarom hebben we de ouderbijdrage als school zo hard nodig. In de brief wordt dieper ingegaan  waar de ouderbijdrage aan wordt besteed.
De afgelopen jaren betaalt een steeds kleiner percentage ouders/verzorgers de ouderbijdrage. Geluiden van onvrede hierover bereiken ons. Want waarom wél betalen, terwijl er ook een deel ouders is dat niet betaalt? En waarom betalen wanneer er geen zichtbare consequenties zijn voor het onderwijs,  wanneer de ouderbijdrage niet wordt betaald?
Voor het komende schooljaar heeft de MR besloten de ouderbijdrage te verlagen bij wijze van proef.
We hopen hiermee de draaglast van de ouderbijdrage over alle ouders/verzorgers te verdelen en daarmee de onvrede weg te nemen. We zijn ons er wel van bewust dat er het risico in schuilt dat, indien er niet meer ouders gaan betalen, de begroting niet rond komt en daarmee daadwerkelijk activiteiten zullen moeten worden geschrapt. Dus neem uw verantwoordelijkheid en betaal uw ouderbijdrage.
Via een antwoordstrookje aan de brief kunt u laten weten op welke wijze u de ouderbijdrage wilt betalen. Nieuw dit jaar is dat de ouderbijdrage middels automatische incasso kan worden betaald. U moet daarvoor het onderste deel van het groene formulier invullen. Het bovenste deel wordt door de school ingevuld. Hiermee wordt de ouderbijdrage over 8 termijnen van uw rekening afgeschreven. In de envelop zit een formulier waarmee u toestemming kunt geven voor automatische incasso. Deze levert u in bij de leerkracht van uw kind.


                                                      

OPENING SCHOOLPLEIN
Op dinsdag 6 november openen wij ons nieuwe schoolplein en vieren we dat de 2e Montessorischool Gezonde school is geworden.
U bent ook van harte welkom vanaf ong. 13.30 uur. De opening van ons schoolplein eindigt om 14.15 uur. Deze opening bestaat uit bewegen, meer leren over gezonde voeding en uiteraard het officiële deel. Dit wordt verricht door wethouder Maarten Hoelscher en mevrouw Fije Hooglandt, bestuurder van Talent Primair, de overkoepelende scholenstichting  waartoe de 2e Montessorischool behoort. Waarschijnlijk hebben we uw hulp nodig tussen 11.00 en 13.00 uur bij het voorbereiden van een lunch voor de kinderen. U kunt zich hiervoor aanmelden via info@2emontessorischool.nl
Waarom de school graag gezonder wil zijn….
Sinds dit schooljaar is de 2e Montessorischool een Gezonde School!
De 2e Montessorischool is al lang bezig met het aanbieden van extra bewegen, en het stimuleren van gezond eten op school.  Een goed voorbeeld daarvan zijn de gezonde traktaties. Ook doet de school dit jaar mee met het ‘Drinkwaterproject” van JOGG. Er is flink geïnvesteerd in het aanleggen van een aantrekkelijke speelplaats, zodat spelen en bewegen nog aantrekkelijker wordt. Sinds kort staat er  een nieuw speeltoestel, waar veel kinderen tegelijk op kunnen spelen.
Reden genoeg om hier even bij stil te staan. Voeding is dit jaar een belangrijk thema op school, aan het einde van het jaar wil de school het officiële ‘vignet voeding’ van de Gezonde School in de wacht slepen. Iets waar veel mensen achter de schermen al druk mee zijn.

GEBRUIK TELEFOONNUMMERS
Heel veel ouders hebben de ouderhulpbrief ingeleverd en hun hulp voor een of meerdere activiteiten aangeboden. Om de communicatie tussen de werkgroepen goed te laten verlopen willen wij u vragen, als u zich opgegeven heeft, of we uw  telefoonnummer mogen doorgeven aan de commissies. Het gebruik van uw telefoonnummer is alleen voor intern gebruik. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u een mail sturen naar info@2emontessorischool.nl

 

NU AL SINTERKLAAS?
Gezocht: De Sint commissie is op zoek naar strobalen die nodig zijn voor decoratie van de school in de periode van Sinterklaas. Wie heeft er een aantal strobalen te leen? Ze blijven schoon en worden na 5 december weer terug bezorgd. Mail naar evenementen@2emontessorischool.nl of info@2emontessorischool.nl

VOOR ALLE ZEKERHEID
De herfstvakantie is van maandag 22 oktober t/m zondag 28 oktober.  Maandag 29 oktober zijn de kinderen ook vrij, vanwege een studiedag van het team.

 

THUIS UITZIEKEN IS BETER
Het komt voor dat uw kind ’s morgens uitgerust en gezond op school komt en in de loop van de dag ziek wordt. In dat geval bellen wij u om uw kind op te halen. Gelukkig is onze ervaring dat alle kinderen binnen korte tijd opgehaald kunnen worden. In de afgelopen maanden heerste er een hardnekkig griepvirus en dat hebben we geweten. In de groepen waren er iets meer lege stoeltjes dan gewoonlijk. Wij hebben in deze periode ook gemerkt dat kinderen soms ziek naar school worden gebracht. Wij vragen u om uw kind thuis te houden als het ’s nachts ziek is geweest en daardoor slecht geslapen heeft. Dit voorkomt dat kinderen halverwege de ochtend toch weer ziek worden en alsnog opgehaald moeten worden. Dit is allereerst voor het kind een vervelende ervaring. Het geeft onrust in de groep omdat de les onderbroken moet worden om het kind te helpen en daarbij neemt de kans op besmetting van andere kinderen toe. Natuurlijk is dat niet altijd te voorkomen, maar als kinderen rustig uit kunnen zieken verkleinen we de kans. Dank voor uw medewerking!

KIDS KLEDINGBANK
De Zenderkerk organiseert 2 keer per jaar een kledingbank voor ouders van baby’s en kinderen in de leeftijd van 1 tot ongeveer 14 jaar. Het doel van de Kids Kledingbank is om kosteloos goed bruikbare baby- en kinderkleding, schoenen en accessoires aan te bieden aan mensen die dit hard nodig hebben maar dit zelf (op dit moment) niet (meer) kunnen betalen.
De volgende Kids Kledingbank staat gepland op zaterdag 3 november van 10.00 – 13.00 uur in de Zenderkerk, Borneolaan 30. Bent u hard op zoek naar kleding voor uw opgroeiende kinderen? Maar heeft u op dit moment (even) geen financiële middelen om deze kleding aan te schaffen? Bij de Kids Kledingbank vindt u kosteloos goed bruikbare baby- en kinderkleding en -schoenen. Van harte welkom bij de Kids kledingbank op zaterdag 3 november as.
Inlevermomenten kleding: Uw (gewassen) kinderkleding en -schoenen kunt u inleveren bij de Zenderkerk op donderdagavond 1 november van 20.00 – 21.00 uur en vrijdagmorgen 2 november van 8.30 – 10.00 uur. Alvast hartelijk dank!

OPVOEDEN IS SAMENSPEL
Samen met je partner een kind krijgen, verzorgen en opvoeden is enorm bijzonder. Samen een kind opvoeden is ook wel eens lastig, want je zit niet altijd op één lijn.
Samenwerken met je partner
Het is handig wanneer je als partners leert samenwerken in je rol als ouder, ondanks mogelijke meningsverschillen. Voorwaarde voor succesvolle samenwerking is dat je goed met elkaar communiceert en elkaar steunt. Uit onderzoek blijkt dat een goede samenwerking tussen ouders, positieve effecten heeft op het welzijn van ouders, het welzijn van kinderen en op de opvoedvaardigheden. Wees een team!
Iedere ouder is anders
Als ouders heb je vast verschillende ideeën over hoe je je kind wilt opvoeden en wat je hem of haar wilt meegeven aan normen en waarden. Logisch, want je hebt allebei een andere ontwikkeling doorgemaakt en je bent verschillend opgegroeid en opgevoed. Verschillen zijn helemaal niet erg, zolang het niet tot grote, langdurige conflicten leidt. Het is positief als je kind ziet dat jullie elkaar aanvullen en dat er verschillende manieren zijn om te reageren en te denken. Jullie kind leert hiervan.
Dit weten we over het samen opvoeden
 Samenwerken start al bij de zwangerschap. Ga samen in gesprek over hoe je het ouderschap voor je ziet, spreek je verwachtingen duidelijk uit.
Probeer de zorg voor jullie kind en de verantwoordelijkheid (zo gelijkwaardig mogelijk) te verdelen. Combineer jullie sterke kanten en kom tot een taakverdeling waar jullie beiden achter staan. Evalueer dit ook regelmatig
Probeer elkaar te begrijpen. Waarom vindt je partner iets wel of niet belangrijk? Waarom wil hij of zij een bepaalde regel wel of niet? Praat hier samen over.
Uiteraard heb je weleens een meningsverschil. Dit is niet erg. Het is belangrijk dat kinderen zien dat je het niet altijd eens bent, maar dat je er samen wel weer uitkomt. Meng je niet in een situatie waarin de andere ouder al ingrijpt.
Bedenk wat je belangrijk vindt in de opvoeding en bespreek dit met elkaar. Kun je het niet eens worden over bepaalde regels, sluit dan een compromis of laat de één de regels bepalen over het ene onderwerp, en de ander over het andere onderwerp.
Geef elkaar vertrouwen. Vertel je partner wat je vindt dat hij of zij goed doet als ouder. Uit je waardering en geef elkaar concrete complimenten.
Samenwerken als je uit elkaar bent
Na een scheiding ben je niet langer elkaars partner, maar je blijft wel samen ouders. Ook als je uit elkaar bent is het handig om zo goed als het kan heldere, duidelijke afspraken over de opvoeding te maken. Dit geeft kinderen duidelijkheid. Omdat een scheiding voor kinderen veel onzekerheden met zich mee kan brengen is helderheid over regels en afspraken extra belangrijk.

                               

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne