SCHOOLFOTO

OUDERAVOND

STARTGESPREKKEN

OUDER INTERESSE

TYPE CURSUS GROEP 6 T/M 8

GRATIS LIDMAATSCHAP BIBLIOTHEEK

schoolfoto
Op maandag 14 september komt opnieuw de schoolfotograaf. Dat is anders dan wat u van ons gewend bent. Eerder kwam de fotograaf aan het einde van het schooljaar maar vanaf nu zullen we dat aan het begin doen zodat er het gehele jaar een foto van de klas van uw kind van dat jaar is. De schoolfotograaf heeft aangegeven dat de klassenfoto nu gelukkig ook weer gemaakt kan worden. Net als foto’s met broer(tjes) en zus(jes). Als de broer(tjes) en zus(jes) allemaal al/nog op school zitten dan kan de foto onder schooltijd gemaakt worden. Wilt u een foto laten maken met een broer(tje) of zus(je) wat niet naar onze school gaat dan kunt u zich hiervoor melden op info@2emontessorischool.nl. Dan plannen we een moment in na schooltijd op maandag 14 september.

ouderavond
Afgelopen dinsdag hebben we de eerste online ouderavond gehouden. We willen jullie als team van de 2e montessorischool hartelijk bedanken voor de opkomst en zinvolle avond. Mocht het afgelopen dinsdag nog niet gelukt zijn de filmpjes te bekijken dan kan dat nog een tijdje. De linkjes naar filmpjes en presentaties die door de leerkrachten via PARRO zijn gedeeld zijn nog een tijdje online beschikbaar.

startgesprekken & ouder interesse
Vanaf komende maandag starten de startgesprekken met uw kind. We vinden het heel fijn dat dat op school kan plaatsvinden zodat ouders en of verzorgers, de kinderen en de leerkrachten elkaar ook even kunnen ontmoeten. Wij vragen u wel om hierbij alstublieft de corona maatregelen in acht te nemen.

– Per gesprek met het kind kan er 1 ouder/verzorger aanwezig zijn.
– Wacht zo veel mogelijk buiten.
– Blijf thuis bij klachten
– Houd 1,5 meter afstand van de leerkrachten en andere ouders.

Tijdens het gesprek zal u gevraagd worden om aan te geven op welke manier u ons kan ondersteunen komend jaar. Vele handen maken licht werk dus we kijken uit naar uw
inschrijving.

type cursus groep 6 t/m 8
Het afgelopen jaar zou er op school een typecursus worden gegeven. Dat is door Corona helaas niet doorgegaan. De typetuin heeft bij ons aangegeven dat ze graag de cursus opnieuw willen aanbieden in het voorjaar. Mocht u voor uw kind interesse hierin hebben dan kunt u dat via de site van de typetuin alvast aangeven. Dit bij wijze van voorinschrijving. Als er zich genoeg kinderen aanmelden dan kan de cursus bij ons op school doorgaan en neemt de typetuin aan het einde van dit kalenderjaar contact op en kunt u uw kind definitief inschrijven. Voor de gegevens van de typetuin en wat de cursus precies inhoudt verwijs ik u naar de bijlage bij deze nieuwsbrief die u deze week toegestuurd is via de mail.

gratis lidmaatschap bibliotheek
Van de bibliotheek ontvingen we onderstaand bericht. Dit delen we graag met u omdat het belang van boeken lezen heel groot is. In de bijlage bij de nieuwsbrief die u deze week toegestuurd is, zit een aanmeldformulier.

Jeugdabonnement gratis voor alle kinderen tot en met 12 jaar
Alle kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis gebruik maken van de bibliotheek in Laren en Huizen, waarmee ook zij verzekerd zijn van lees-, luister- en kijkplezier! Waarom naar de bibliotheek? Veel lezen en met plezier lezen, dat zijn de belangrijkste factoren voor het ontwikkelen van een goede leesvaardigheid. De bibliotheek speelt daarin, naast het onderwijs, een belangrijke rol. Kinderen die boeken lezen behalen betere resultaten op school. Een regelmatig bezoek aan de bibliotheek stimuleert lezen en maakt het leuker. Een kind dat het leuk vindt om te lezen, leert al vroeg zich te concentreren en vergroot zijn woordenschat met een factor 2 ten opzichte van kinderen die niet of weinig lezen. Ook al is het maar 15 minuten per dag, dan leest een kind al snel 1.146.000 woorden per jaar! (Bron: www.lees15minutenperdag.nl) Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum was dan ook zeer verheugd dat de gemeenten Huizen, Laren en Blaricum het in 2019 mogelijk maakten dat alle kinderen tot en met 12 jaar (voorheen t/m 6 jaar) gratis gebruik kunnen maken van de bibliotheek, waarmee ook zij verzekerd zijn van lees-, luister- en kijkplezier! Kijk voor meer informatie over het lidmaatschap op: www.bibliotheekhlb.nl

 

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne