INLEVEREN CHROMEBOOKS

KOPTELEFOON/OORTJES MEE NAAR SCHOOL

EXTRA HULP

TESTEN BIJ KLACHTEN

NIEUW MR LID STELT ZICH VOOR

SPORTMIDDAG

Inleveren chromebooks
In de tijd van onderwijs op afstand hebben we een groot aantal Chromebooks uitgeleend. Die willen we graag na de vakantie weer terug op school zodat we die weer kunnen gebruiken in de klas. Deze kunnen weer worden ingeleverd op 1 maart tussen 9.00 en 12.00. Een verzoek aan u als ouder om de laptop opgeladen terug te brengen naar school en het dus niet aan uw kind mee te geven. Dit om de kans te vergroten dat hij heel hier aankomt en zodat wij hier meteen kunnen kijken of hij het nog doet.

Koptelefoon/oortjes mee naar school
Al enige tijd geleden deden we een oproep om de kinderen een koptelefoon of oortjes mee naar school te geven. Al heel veel kinderen gebruiken hun eigen koptelefoon. Als u uw kind nog geen koptelefoon heeft meegegeven wilt u dat dan doen in de week na de vakantie?

Extra hulp
Voordat de scholen dicht gingen, organiseerden we voor een heel aantal kinderen extra
ondersteuning in bijv. lezen en rekenen na schooltijd. Hiervoor hebben we voor de groepen 5&6 en 7&8 de hulp ingeroepen van PIOS. Dit gaat na de voorjaarsvakantie weer starten. Voor groep 3&4 zal de extra hulp ook weer opstarten maar we hebben een manier gevonden om dat onder schooltijd te organiseren. Hoe we de extra hulp precies zullen aanpakken en hoe dat binnen de corona maatregelen kan zullen we u op 1 maart laten weten.

Testen bij klachten
In de beslisboom die we vorige week met u deelden staat te lezen dat er een dringend advies is om kinderen met corona gerelateerde klachten te laten testen op Corona. Twijfelt u hierover dan kunt u altijd contact opnemen met de GGD Gooi en Vechtstreek. Zij zijn te bereiken via het nummer 035 – 692 64 00. Wellicht is het in de stortvloed van berichten aan uw aandacht ontsnapt maar we willen u nog wel graag even wijzen op het advies voor het dragen van een mondkapje bij het brengen en halen van de kinderen. Dit omdat het op sommige momenten, met name bij het ophalen, best druk kan zijn bij het hek.

Nieuw MR lid stelt zich voor
De oudergeleding van de MR bestaat nu uit Eva Dikkeboom, Maurine Kroon en Barry
Westerveld. Van Barry had u nog een voorstel tekst tegoed. Deze leest u hieronder.
Mijn naam is Barry Westerveld, vader van Sien (groep 6). Al sinds enkele jaren heb ik een eigen fysiotherapie praktijk in Huizen waar ik mij gespecialiseerd heb in het behandelen van mensen met chronische pijnklachten of het verwerken van emotionele trauma’s en kinderen met ontwikkelingsstoornissen. In mijn vakgebied is het van essentieel belang om voortdurend kritisch te kijken naar behandelprocessen en voortgang van patiënten. Kenmerkend hieraan is dat men altijd sneller en beter behandeld wil worden. Vanuit deze werkwijze hoop ik een frisse blik te werpen op de staande processen, maar ook nieuwe vraagstukken en kan ik hiermee een constructieve bijdragen leveren aan de nog te ontwikkelen visie en het beleid.

Wij zijn erg blij dat de MR weer op volle sterkte is en hebben de afgelopen tijd bij het maken van de plannen voor het heropenen van de school veel gehad aan hun kijk op deze zaak. Mocht u zelf vragen hebben voor de oudergeleding of de gehele MR dan kunt u uw vragen mailen naar MR@2emontessorischool.nl

Sportmiddag
In de voorjaarsvakantie worden er twee super leuke sportmiddagen georganiseerd voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar. In de bijlage van deze mail vind u een flyer en de bijbehorende activiteiten per dag. Inschrijven voor de sportmiddagen kan via www.sportadviesgroep.nl/voorjaarsvakantie.

Met vriendelijke groet,
Sportcoach Anne Broeke

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne