OUDERS BEDANKT!

MAATREGELEN VOOR WEER NAAR SCHOOL GAAN

IEP

STUDIEDAGEN

KANJERTRAINING

Ouders bedankt!
Voordat we uitleg geven over hoe we vanaf maandag de kinderen weer op school ontvangen willen we u hartelijk bedanken voor alle inzet, stimulans en ondersteuning die is geboden aan uw kind de afgelopen tijd. Het was weer een uitdagende periode, maar met elkaar hebben we het zo goed mogelijk gedaan. Dank hiervoor namens het team van de 2e montessori!

Maatregelen voor weer naar school gaan
Eerder berichtten we u al dat de scholen weer open zouden gaan en dat het nog wachten was op de richtlijnen voor het zo veilig mogelijk openen van de school. Die richtlijnen zijn woensdagmiddag bekend geworden en en in de afgelopen dagen hebben we zowel met het bestuur en het cluster maar met name met het team gekeken hoe we deze richtlijnen een praktische invulling voor onze school kunnen geven. We zijn ons ervan bewust dat voor de ene ouder de maatregelen als streng kunnen worden ervaren en dat voor een ander de maatregelen niet streng genoeg kunnen zijn. Daarnaast kunnen we ons goed voorstellen dat het spannend is om de kinderen waar naar school te laten gaan. Dat vinden we zelf ook. Ondanks dat geloven we in de keuzes die we gemaakt hebben en de afwegingen die zijn gemaakt. In de bijlage bij deze nieuwsbrief staat heel precies beschreven hoe het onderwijs in de school de komende tijd zal gaan. In grote lijnen beslaan de maatregelen het volgende:
– Elke bouw heeft een eigen ingang om de school binnen te gaan en de kinderen blijven zo veel mogelijk binnen hun eigen bouw. Daarbinnen weer zo veel mogelijk binnen de eigen klas en binnen het eigen tafelgroepje.
– Mondkapjes zijn voor leerlingen niet verplicht. Leerlingen van groep 7-8 mogen in de openbare ruimtes een mondkapje dragen. Als er ouders zijn die willen dat hun kind in de klas een mondkapje draagt dan graag daarover contact hebben met de leerkracht.
– Er zijn wat aanpassingen gedaan in de maatregelen over het ophalen en brengen. Handig om dat even goed door te lezen. Het is hierbij goed om te onthouden: Hanteer
een kiss & ride principe. Dus brengen/ophalen en dan weer door.
– De leerkrachten hebben de vrijheid een mondkapje of een faceshield te dragen als dat bijdraagt aan het gevoel van veiligheid.
– Kinderen met corona gerelateerde klachten blijven thuis. Twijfelt u of uw kind naar school kan. Neem dan vooral contact op met school.
– Voor kinderen die naast snotneus en hoesten ook koorts hebben is het advies om het
kind te laten testen. In geval van een positieve test blijft de hele klas inclusief de leerkracht 5 dagen thuis in quarantaine. Na 5 dagen quarantaine mogen de leerkrachten en de kinderen met een negatieve test weer naar school. Als ouders afzien van een test dan blijft het kind nog 5 dagen quarantaine. We verzoeken u om ook nog even de bijlage goed door te lezen voor maandag. Mocht u aan de hand hiervan nog vragen hebben dan kunt u altijd bij de leerkracht terecht.

IEP
In de tweede week na de voorjaarsvakantie zullen we bij de kinderen de toetsen voor het IEP leerlingvolgsysteem afnemen. Dit doen we om twee reden niet eerder.
1. Omdat de kinderen op deze manier aan de school kunnen wennen.
2. Op dit moment is de WIFI capaciteit op school niet voldoende om met alle leerlingen
tegelijk de toetsen digitaal te maken. In de voorjaarsvakantie wordt de WIFI capaciteit
vergroot.

Studiedagen
Op 19 februari en 1 maart stonden studiedagen gepland voor onze school. De studiedag van 19 februari komt te vervallen. De studiedag van 1 maart zullen we gebruiken om het nieuwe toetssysteem van IEP klaar te zetten.

Kanjertraining
De komende weken zal in de kanjertraining de nadruk liggen op het opnieuw vormen van een groep, samen werken en samen leren. Dit doen we door oefeningen van de kanjertraining.

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne