REMINDER KOFFIEMOMENT

VOORLEESONTBIJT

STUDIEDAG

MR

Reminder koffiemoment
Afgelopen dinsdag heb ik u uitgenodigd voor een digitaal koffiemomentje indien u hier behoefte aan heeft. Deze vinden dinsdag en donderdag plaats. Een aantal van u
heeft ingetekend, maar er is ook nog plek vrij. Mocht u het niet prettig vinden om uw naam er in te zetten, dan volstaat een kruisje ook. Dan weet ik dat ik iemand kan verwachten op dat moment. Hierbij nogmaals de intekenlijst.

https://docs.google.com/document/d/19P1NyLVbkaYCJFOKZH26yhwO7Ji5Do3kVI7LJsE_nbw/edit

Voorleesontbijt
Afgelopen donderdag trapten we de nationale voorleesdagen af met een (digitaal) voorleesontbijt. Het was erg leuk om even na 9.00 door de school te lopen en uit elke klas een ander voorleesverhaal te horen. Op de schermen waren allemaal geboeide gezichten te zien van kinderen die thuis in pyjama een broodje met ons mee aten. Leuk dat dit ondanks de vele maatregelen toch nog in deze vorm kon plaatsvinden. Er zijn de afgelopen week al twee voorleesverhalen online geplaatst. De komende week zal dat ook nog elke dag zo zijn. De voorleesverhalen zijn alleen voor gebruik binnen de schoolomgeving.

Studiedag
Tijdens de studiedag afgelopen woensdag hebben we als team twee onderwerpen uitgediept. In de ochtend zijn we bijgepraat over het IEP leerlingvolgsysteem. Tot nu toe maakten we altijd gebruik van de toetsen van CITO om de leerlingen elk half jaar te toetsen. We gaan met alle scholen van Talent Primair in Huizen meedoen aan een pilot om de toetsen van het leerlingvolgsysteem van IEP af te nemen. Dit omdat we verwachten dat de manier van toetsen van IEP veel beter past bij onze visie op het geven van onderwijs. De voordelen van IEP zijn onder andere: Het is een digitaal toetssysteem, naast de kernvakken worden ook motivatie en welbevinden getoetst. Bij IEP vinden ze het belangrijk om naast ‘hoofd’ ook “hart en handen’ te onderzoeken. Het systeem van IEP is, meer dan CITO op dit moment, gericht op de volgende stap die een kind zou kunnen maken. De toetsen zijn zo ontworpen dat ze minder taal/leesteksten bevatten in de toetsen waarbij dat niet nodig is. Omdat we al de IEP eindtoets gebruikten voor de schoolverlaters zou dit systeem er goed op aansluiten. Wij zijn als team erg enthousiast geworden over deze nieuwe, goedgekeurde en genormeerde, toetsen van IEP. We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen hierin. In de middag van de studiedag hebben we met elkaar om de digitale tafel gezeten om samen met Michel de Hond van MijnLeerlijn te kijken of we het digitale systeem van MijnLeerlijn de doelen waar de kinderen aan werken voor onszelf en de kinderen nog beter inzichtelijk kunnen maken. Hierin zijn de eerste stappen gemaakt en de ontwikkelingen zullen zeker nog dit schooljaar voortduren. Ook hiervan zullen we u op de hoogte houden.

MR
Na zich vele jaren intensief te hebben ingezet liep afgelopen december de MR termijn van Ilona van Kalkhoven af. Wij zijn Ilona erg dankbaar voor het bekleden van de functie binnen de MR en hebben vooral het meedenken en waar nodig kritisch bevragen erg gewaardeerd. Bedankt Ilona!

Voor Ilona hebben we gelukkig opvolging gevonden in Maurine Kroon. Maurine heeft voor de kerstvakantie al meteen de draad opgepakt in het meedenken over de schoolsluiting. Maurine stelt zich graag via deze nieuwsbrief aan u voor. Ik ben Maurine Kroon, het nieuwste lid van de MR. Ik ben de moeder van Lara uit groep 3 bij Marije en Ria, en van Risa uit groep 2 bij Yolanda. Het lijkt me leuk en belangrijk om vanuit de oudergeleding mee te kunnen denken in de MR. Samen met Barry en Eva, de andere twee leden, ga ik proberen jullie belangen goed te vertegenwoordigen. Aarzel daarom ook niet om contact met ons te leggen als je iets wil vragen of overleggen. Voor nu moet dat nog even telefonisch of digitaal maar hopelijk zien we elkaar weer snel langs het schoolplein!
Groet, Maurine

We wensen Maurine een fijne tijd toe als MR lid van de Tweede Montessorischool.

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne