OUDERAVOND

NAAR BINNEN GAAN

STUDIEDAGEN

EVEN VOORSTELLEN

GEVONDEN VOORWERPEN

 

Komende dinsdag staat er een ouderavond gepland. De details daarover zouden we nog met u delen. Aan het begin van de avond zullen een aantal linkjes worden gedeeld. Dat zijn linkjes naar filmpjes of presentaties van de directie of de leerkracht van de groep. Na het bekijken van de filmpjes is er een mogelijkheid om vragen te stellen aan de leerkracht aangaande school- of klassenzaken via meet. Voor vragen over uw kind verwijzen we u graag naar het startgesprek of kunt u een extra afspraak met de leerkracht van uw kind maken. De planning voor dinsdagavond ziet er zo uit:

19.30 Filmpjes directie
19.45 Uitleg van de klas door film of presentatie
20.00 – 20.30 Mogelijkheid om vragen te stellen

Naar binnen gaan
Vanaf komende maandag zullen we een wijziging aanbrengen in het naar binnen gaan in de ochtend. De kinderen mogen in de ochtend zelf de klas in gaan. De leerkracht zal ze daar ontvangen. Er zullen nog steeds collega’s aanwezig zijn op het plein of binnen om de kinderen te begeleiden want helaas kunnen we de ouders nog niet het plein op laten. De wijziging doen we om twee redenen. In de eerste plaats hebben we afgelopen woensdag gemerkt dat de kinderen veel rustiger naar binnen komen en daardoor rustiger aan de dag beginnen. Hierdoor kan het onderwijs ook sneller starten. Een andere reden is dat er de komende tijd meer kans is op buien en dat het daardoor minder handig is om een kwartier buiten te staan wachten tot we naar binnen kunnen. We zijn ons ervan bewust dat de leerkracht hierdoor nog wat minder zichtbaar is. De leerkracht zal daarom aan het einde van de dag altijd mee naar buiten komen en zichtbaar en aanspreekbaar zijn op het plein. Daarnaast blijven de mail en PARRO mogelijkheden om contact te hebben met de leerkracht.

 

 

 

 

Studiedagen op 19 en 20 oktober
Op 19 en 20 oktober stonden er voor onze school studiedagen gepland. Op maandag 19 oktober zouden we met de andere scholen van talent primair een inhoudelijk studiedag hebben en elkaar ontmoeten. Door corona hebben we deze studiedag helaas moeten verzetten naar maandag 1 maart. De studiedag die op de 20e gepland stond komt daarmee te vervallen want dan verplaatsen we die dag naar de 19e.

Voor uw agenda betekent dat:

De kinderen zijn 19 oktober 2020 vrij.

De kinderen gaan 20 oktober 2020 wel weer naar school.

Op 1 maart 2021 zijn de kinderen extra vrij.

Mocht dit invloed hebben op de vakantie die u heeft geboekt voor de herfstvakantie neem dan even contact op dan kijken we wat we daarin kunnen doen.

Even voorstellen
Voor in de kleuterbouw is er een nieuwe assistent gevonden. Laura stelt zich via deze nieuwsbrief even aan u voor.

Mijn naam is Laura van der Straaten en per 1 september ben ik twee ochtenden per week op school te vinden als onderwijs assistente voor de groepen 1/2. Helaas kan ik vanwege de Corona jullie nog niet persoonlijk ontmoeten, dus maken we nu maar zo kennis. Voordat ik bij De 2e montessorischool kwam werken, heb ik een aantal andere dingen gedaan. Ik ben pas geleden gestopt als Nanny en daarvoor werkte ik bij een uitgever. Dat somt ook wel twee van mijn drie favoriete dingen op, werken met kinderen en boeken lezen. De derde is buiten en met dieren bezig zijn. Als ik niet op school aanwezig ben, kan je er vanuit gaan dat ik op stal met paarden aan het werk ben, paddenstoelen zoek in het bos of met een kop koffie een nieuw boek lees. Ik hoop dat jullie in de komende tijd veel enthousiaste verhalen van de kinderen over mij zullen horen tot we elkaar op school de hand kunnen schudden! Ik heb onwijs veel zin om aan de slag te gaan en samen met de juffen er een prachtig schooljaar van te maken.

 

Gevonden voorwerpen
De kist met gevonden voorwerpen zit al een tijd vrij vol. In de bijlage van nieuwsbrief week 36, die u per mail is toegestuurd, kunt u foto’s van de gevonden voorwerpen vinden. Mocht u iets van uw kind herkennen dan kunt u dat kenbaar maken via info@2emontessorischool.nl en dan zullen we het aan uw kind mee naar huis geven.

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne