Kinderboekenweek

Hekken

Kinderpostzegels

Interne contactpersoon

Typeles op school

Inschrijven !!!

SCHOOLHEKKEN OPEN/DICHT
Door de sluiting van de Taalschool zijn er nieuwe afspraken over het openen en sluiten van de hekken gemaakt, zodat u niet voor een gesloten hek komt te staan. Zeker zo belangrijk is dat de hekken ook weer op slot gedraaid worden. De voorschoolse en naschoolse van de St. Kinderopvang Huizen zorgt daar in principe voor. Wij zorgen ervoor dat de hekken op woensdagmorgen geopend worden.
Wilt u het ons laten weten, mocht er onverhoopt iets verkeerds gaan?

 

INSCHRIJVEN !!
Wellicht ten overvloede, maar ook jongere broertjes en zusjes van kinderen, die al op de 2e Montessorischool zitten,  moeten ( snel) ingeschreven worden. Voor dit schooljaar zijn de kleutergroepen vol en kunnen er geen kinderen meer in deze groepen geplaatst worden. Ouders, die nog geen kinderen op onze school hebben en hun kind toch willen opgeven, kunnen hun kind op de wachtlijst laten plaatsen.

KINDERPOSTZEGELS
Op 25 september gaan onze 7e en 8e groepers al om 12.00 uur uit om kinderpostzegels te verkopen. Sinds enige jaren mag de school aangeven waar een deel van de opbrengst aan besteed kan worden. Dit schooljaar is er gekozen een gedeelte van de opbrengst te bestemmen voor onze schoolbibliotheek.
Een goede reden om én postzegels/ kaarten te kopen én dat bij kinderen van de 2e Montessorischool te doen.

 

KINDERBOEKENWEEK OP DE 2E MONTESSORISCHOOL
Op woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek met als thema “Reis mee”, waarin voertuigen centraal staan. Zoals u van ons gewend bent,  zullen we veel aandacht aan dit project schenken. Donderdag 10 oktober is de laatste dag van de Kinderboekenweek met om 8.30 uur een inloop voor alle ouders. Ouders kunnen dan in de klas van hun kind zien, waar ze de afgelopen weken aan gewerkt hebben. Van harte aanbevolen !
Nu al attenderen wij u op het feit, dat als u boeken koopt in de periode van 2 t/m 13 oktober bij Bruna u uw kassabon op school bij Hanneke kunt inleveren. Wij mogen voor 20 % van het totaalbedrag aan kinderboeken uitzoeken.

 

INTERNE CONTACTPERSOON SASCHA BLOK
De 2e Montessorischool heeft de verplichting, net als alle andere scholen in Nederland,  om een interne contactpersoon aan te stellen. Wat houdt het in? Soms bent u het niet eens met de gang van zaken in school. In de meeste gevallen is een gesprek met de leerkracht of directeur voldoende om de lucht te klaren. Maar wat als u er niet uitkomt? Dan kom ik in beeld. Samen verkennen we wat vanaf dan de beste route is. Dus als u het ergens niet mee eens bent, bespreek het met ons. Hoe eerder, hoe beter. Gelukkig kent u de korte lijnen binnen onze school en is het meestal niet nodig.  Mocht het wel nodig zijn, dan hoor ik het graag. Sascha.

 

TYPEN OP SCHOOL?

De Typetuin biedt bij voldoende deelname in maart 2020 een typecursus op school aan. In 13 weken leren de kinderen blind typen.
Voor meer informatie kunt u op Youtube kijken :  https://youtu.be/Ycslbi5NJdA
Hoe meld u uw kind vrijblijvend aan?
Surf naar https://www.typetuin.nl/aanmelden/start. Vul bij de locatie de gewenste plaats in en scrol voorbij het kaartje. Onder het kaartje staat de zin “staat je locatie er niet bij, klik hier”. Klik hierop en laat jouw gegevens achter.   Meer info info@typetuin.nl  , tel. 013-5220579

 

PARKEREN MET DE AUTO
Het mooie weer houdt maar aan, waardoor gelukkig veel ouders en kinderen lopend of met de fiets naar school gaan. Waarschijnlijk zal later in het schooljaar het weer er anders uitzien en  komen meer ouders met de auto de kinderen naar school brengen. Wilt u dan zo vriendelijk zijn bij het wijkcentrum of achter de Boni te parkeren, zodat de bewoners van de Tijm geen overlast van verkeerd geparkeerde auto’s hebben? 

 

TALENT HZM VOORLICHTINGSAVOND
Op woensdagavond 2 oktober organiseert de Huizermaat in hun aula een voorlichtingsavond voor o.a. ouders van hoogbegaafde leerlingen die willen weten of het onderwijs op Talent voor hun kind geschikt is.
Deze avond begint om 19.30 uur  met een inloop vanaf 19.15 uur.

STRUCTUURKLAS
Het Erfgooiers College in Huizen en het samenwerkingsverband VO Qinas organiseren een informatieavond voor de ouders van de kinderen van de groepen 7-8  over de Structuurklas op het Erfgooiers College op dinsdag 1 oktober a.s. om 19.30 uur.
Structuurklas Erfgooiers College
In de structuurklas wordt plaats geboden aan leerlingen op havo/vwo niveau die in hoge mate behoefte hebben aan structuur, duidelijkheid en veiligheid. Dit kunnen leerlingen zijn met ASS of ASS gerelateerde problematiek maar ook leerlingen met ernstige concentratieproblematiek, angstproblematiek of andere internaliserende klachten. De Structuurklas biedt extra ondersteuning en valt daarmee tussen basisondersteuning (wat elke VO school kan bieden) en de speciale ondersteuning (waarvoor een leerling op het VSO terecht kan). Om in aanmerking te komen voor deze voorziening moeten ouders/verzorgers en leerling een intakegesprek hebben gevoerd met de orthopedagoog en de zorgcoördinator van het Erfgooiers College. Aanmelden hiervoor kan vanaf 22 september. Na het intakegesprek dient de school van herkomst voor de leerling een aanvraag in voor een plek in de structuurklas met een compleet dossier van de leerling. 

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne