EERSTE WEEK AFSTANDSONDERWIJS

NOODOPVANG

NIEUWE AFSPRAKEN LEERPLICHT

AANPASSING CORONA TESTBELEID

STUDIEDAG 20 JANUARI

AFSTANDSONDERWIJS EN PRIVACY

Eerste week afstandsonderwijs
De eerste week afstandsonderwijs zit er op. Wat is er meteen hard gewerkt! Zowel door de kinderen, de ouders als hier op school. Heel fijn om te zien dat het lukt om met elkaar opnieuw het onderwijs op afstand vorm te geven. We beseffen ons terdege dat het een flinke klus kan zijn om de kinderen thuis bij het onderwijs te begeleiden. Gelukkig
verschijnen er alweer erg veel leuk initiatieven online die voor de kinderen ook leuk en leerzaam zijn. Zo leest schrijver Jacques Vriens op zijn YouTube kanaal voor uit eigen werk:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeByU24XGeyaMpnf2GmrhDxfD3cXzo1Zw

Bij bol.com zijn e-boeken en luisterboeken te koop voor deze periode van thuisonderwijs voor
0,01 cent.
https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/?promo=main_304__B4__3_

Door de manier waarop het onderwijs op afstand nu is ingericht, hebben de leerkrachten veel contact met de kinderen en hierdoor soms wat minder met u als ouder. We zijn ons ervan bewust dat het voor u fijn is om ook goed op de hoogte te zijn en geregeld contact te hebben met de leerkracht. Hierin zijn we nog zoekende naar een vorm van contact die in die behoefte voorziet en die daarnaast niet ten koste gaat van de onderwijstijd of de werkdruk van de leerkracht.

Noodopvang
Op dit moment zijn er erg veel ouders en kinderen die gebruik maken van de noodopvang. De overheid heeft aangegeven dat het de taak is van de scholen om noodopvang te bieden aan kinderen van ouders met cruciale beroepen. Daarnaast is het de taak van de scholen om goed onderwijs op afstand te verzorgen. Als er overmatig gebruik wordt gemaakt van de noodopvang dan komt de kwaliteit van het afstandsonderwijs onder druk te staan. Ons verzoek is dan ook om de noodopvang echt in geval van nood te gebruiken.

Nieuwe afspraken leerplicht
Deze week zijn wij door het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) geïnformeerd dat zij strikter gaan handhaven met betrekking tot schoolverzuim tijdens deze lockdown. In tegenstelling tot de vorige keer is het nu wel een overtreding van de leerplichtwet als een leerling niet deelneemt aan het geboden onderwijs.
Leerplicht en school hanteren de volgende werkwijze:
– de leerling moet het aangeboden onderwijs volgen. Gebeurt dat niet en is het voor de leerkracht niet duidelijk waarom uw kind afwezig is, dan is het (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim;
– de school voert in dit geval de normale procedure uit; contact zoeken met ouder(s);
– bij geen contact of blijvend verzuim meldt de school de leerling ongeoorloofd absent;  gezocht met ouder(s) en, zo nodig, een deurbezoek afgelegd.
De leerplichtambtenaar die aan onze school is verbonden, neemt één dezer dagen contact met de schooldirectie op over de stand van zaken. We willen u er met dit bericht graag op wijzen dat het, mede hierom, belangrijk is dat uw kind aangesloten blijft bij het geboden onderwijsprogramma van de school.

Aanpassing corona testbeleid
Het testbeleid voor kinderen is in januari 2021 aangepast. Kinderen onder de 12 hoefden meestal niet getest te worden. Het advies is nu om ook deze groep kinderen te laten testen bij klachten. Door deze kinderen nu wel te testen, is beter te zien of de nieuwe variant van het coronavirus zich via kinderen verspreidt. Mocht u ervoor kiezen uw kind te laten testen als het corona gerelateerde klachten heeft, dan maakt u als ouder of verzorger een afspraak via 0800-1202. De GGD vertelt u hoe jonge kinderen in uw regio worden getest. Houd uw kind thuis totdat de testuitslag bekend is.

Studiedag 20 januari
Sinds het begin van het schooljaar staat er op 20 januari een studiedag gepland. Na overleg binnen het team en de MR is besloten dat de studiedag door zal gaan zoals gepland was. Dit omdat er onderwerpen op de agenda staan voor die dag die geen ruimte bieden voor uitstel. Dit betekent concreet dat de kinderen vrij zijn op die dag. Mocht de school dan nog gesloten zijn, dan zal er die dag geen afstandsonderwijs en geen noodopvang worden verzorgd.

Afstandsonderwijs en privacy
Deze maand zijn we – net als in het voorjaar van 2020 – begonnen met het afstandsonderwijs en beeldbellen. Via deze weg willen u graag nog even wijzen op de (eerder gemaakte) afspraken hierover. Voor het afstandsonderwijs maken wij gebruik van Google Meet een onderdeel van Google for Education. Deze software voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij hechten er ook in deze tijd aan om de privacy van onze leerlingen en medewerkers te beschermen. Daartoe verzoeken wij u dringend de volgende afspraken na te leven over het gebruik van deze software.
● Er worden geen schermafdrukken gemaakt van de sessies;
● Er worden geen film- en/of geluidsopnames gemaakt van de sessies;
● Indien u een foto wilt maken van uw kind tijdens het thuisonderwijs, verzoeken wij u erop te letten dat de leerkracht en andere leerlingen niet in beeld komen;
● Er worden geen foto’s of filmpjes op sociale media geplaatst met onze leerkracht en of andere leerlingen tijdens dit thuisonderwijs.
● Maak thuis duidelijke afspraken over het chatten met andere leerlingen.
Mocht u vragen hebben over deze manier van lesgeven, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Wij hopen op deze manier het onderwijs zo goed mogelijk te kunnen voortzetten en
rekenen op uw steun.

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne