Laatste nieuwsbrief van dit schooljaar met o.a.

Einde schooljaar

Sponsorloop

Startgesprekken

Gesprekken groep 8

Eindtoets

Bibliotheekpas

MR

SCHOOLJAAR 2018-2019
En weer zit er een schooljaar op….
Vanaf deze plek een woord van dank aan alle ouders die ons geholpen hebben bij het verzorgen van hulp bij goed onderwijs, de uitstapjes, de projecten, de bibliotheek, het schoolvoetbal, pleinfeest, avondvierdaagse, enzovoort, enzovoort.
Ook volgend schooljaar zullen wij weer een beroep op jullie doen, want zonder deze hulp zal het onderwijs er toch wel anders uitzien. In de 1e week van het nieuwe schooljaar ontvangen jullie de ouderhulp brief, waarin je kunt aangeven bij welke activiteiten je de school wilt helpen. We zijn m.n. op zoek naar ouders die activiteiten kunnen coördineren. Het is nog niet gelukt een volwaardige evenementencommissie in het leven te roepen. Een commissie die in het verleden ons heel veel werk uit handen nam. Misschien kunnen jullie in de zomervakantie al nadenken of dit mogelijk iets voor je is.
Onze MR, bestaande uit ( voorzitter)  Wilske Boomsma, Ilona van Kalkhoven en  Eva Stuivenberg ( tot januari 2019 j.l. was Toon Costermans ook lid),  die ons met raad en daad terzijde staat, moet zeker genoemd worden.
Ik denk ook aan de leerlingen die energiek hun eigen ontwikkeling vorm geven onder leiding van enthousiaste, betrokken teamleden.
Het personeel heeft op diverse terreinen bergen werk verzet. De kosmische methode Da Vinci is verder ingevoerd, de kinderen kregen iedere week muziekonderwijs van een muziekspecialist, we zijn een erkende “gezonde school”geworden en deden een uitgebreid kunstproject. Verder zijn nog meerdere projecten gegeven, maar ook analyses van de resultaten van de kinderen gemaakt, waardoor de leerkrachten de kinderen nog beter kunnen begeleiden.
Over de verbeterpunten  voor de komende jaren leest u meer in de nieuwe schoolgids, die  nu al op de site van school te vinden is.
De zomervakantie is een mooie onderbreking van alle genoemde activiteiten.
Voor de meeste leerkrachten een kleine vijf weken, want in de laatste week van de zomervakantie zullen zij al op school aanwezig zijn om klas in te richten, kinderen door te spreken, groepsplannen te maken, projecten af te spreken, te vergaderen etc.
Zoals het zich nu laat aanzien wordt in de zomervakantie AIRCO in de school geplaatst! Lesgeven en lessen bijwonen met temperaturen van 35 graden gaan dan tot het verleden behoren.
Na de vakantie hopen we iedereen, uitgerust en bruinverbrand, weer te kunnen begroeten. Ook het komende schooljaar zullen we ons inzetten om jullie kind zo goed mogelijk te begeleiden. En voor mij wordt volgend schooljaar een heel bijzonder, laatste schooljaar. Rond 1 maart 2020 komt er een eind aan bijna 20 jaar directeurschap op de 2e Montessorischool. Ik ga tot die datum nog steeds vol gas en energie mij inzetten voor deze geweldige school, maar daarna wordt het tijd voor andere dingen.
Vrijdag nog een half dagje werken, dan vakantie en in augustus kunnen we weer uitgerust en vol goede moed aan de slag. De school sluit morgen om 12.00 uur en dan begint voor iedereen de vakantie.
Ik wens jullie, mede namens het team, een heel fijne vakantie.
Maandag 26 augustus om 8.30 uur zien we elkaar weer.  Wim

 

 

                                                  

SPONSORLOOP VOOR KIKA
De sponsorloop, die op donderdag 27 juni gehouden is, is een geweldig succes geworden. Heel veel ouders, opa’s, oma’s en verdere vrienden en bekenden hebben de kinderen geweldig aangemoedigd. Gelukkig werkte het weer ook mee en was het niet zo warm als de dagen ervoor. De kinderen hebben het geweldige bedrag van maar liefst € 4984,55 bij elkaar gelopen. Namens KIKA, ontzettend dank, toppers!!  

 

STARTGESPREKKEN
Ook het komend schooljaar beginnen we met het voeren van startgesprekken. Deze gesprekken vinden plaats in de derde week van het nieuwe schooljaar. De betreffende leerkrachten dragen de leerlingen over, maar we willen daarnaast ook u en uw kind betrekken bij de overdracht in het nieuwe schooljaar. Een startgesprek wordt gezamenlijk gevoerd met uw kind, u en de leerkracht. Uw kind kan in het gesprek bijvoorbeeld aangeven waar hij/zij goed in is en welke hulp hij/zij graag zou willen ontvangen van de leerkracht. Daarnaast kent u uw kind het best en hechten wij veel waarde aan uw informatie. Ter voorbereiding op het gesprek krijgt u in de eerste schoolweek een formulier mee met een aantal vragen voor u en uw kind.
U ontvangt een Parro bericht van de leerkracht, zodat u zelf het startgesprek kunt inplannen.

ADVIESGESPREKKEN GROEP 8
In de 2e week van het nieuwe schooljaar hebben de 8e groepers, samen met hun ouders hun adviesgesprek m.b.t. de advisering Voortgezet Onderwijs

 

MR MEDEDELINGEN
De oproep voor nieuwe MR leden heeft twee kandidaten opgeleverd. De oudergeleding wordt versterkt met Eva Stuivenberg, moeder van Huub en Nout.
Namens het team treedt Syvia als 3e teamlid  toe. We zijn nu nog op zoek naar een GMR lid, dat onze geleding komt versterken. Informatie bij Jolanda ( het huidige GMR lid), Wilske ( voorzitter MR) of Wim.
De notulen van de MR zijn niet (meer) op de site te vinden. In het kantoor van Wim staat een map met MR vergadering stukken en notulen, die altijd door u in te zien zijn.
De andere manier van innen ( automatische incasso) en het verlagen van de ouderbijdrage heeft een positief effect gehad. Er is bijna € 12.000 binnengekomen!! Daar worden weer heel veel leuke dingen voor uw kinderen voor gedaan.
Op de 1e MR vergadering van het nieuwe schooljaar wordt verantwoording gegeven over de uitgave van dit schooljaar, de nieuwe ouderbijdrage begroting wordt goedgekeurd en het nieuwe bedrag van de ouderbijdrage vastgesteld.

          

GRATIS BIBLIOTHEEKPAS
Alle kinderen van Huizen hebben recht op een gratis bibliotheekpas. De AVG verbiedt ons gegevens aan de bibliotheek te leveren,  zodat u zelf een formulier moet invullen om voor een gratis pas in aanmerking te komen. Dit formulier hebben wij u via ParnasSys gemaild, maar er liggen ook formulieren bij het kantoor van Wim. Het formulieren moeten in de bibliotheek afgegeven worden. Ook kunnen ze gemaild worden.

 

GROEP 8
De 26 kinderen van groep 8 gingen deze week voor het laatst naar de 2e Montessorischool. Ze stromen uit naar diverse scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. We hopen dat ze op onze school een goede basis hebben gelegd voor hun toekomst. We wensen hen veel succes in hun verdere (school)leven. Wij danken de ouders van deze achtste groepers, die al die jaren, voor of achter de schermen, hun steentje hebben bijgedragen.

 

EINDTOETS 2020
Onderwijsminister Arie Slob houdt vast aan de huidige volgorde van ‘eerst schooladvies, dan eindtoets’. De volgorde blijft dus hetzelfde, stelt Slob voor, maar hij wil wel een aantal dingen aanpassen. Zo wil hij de afname van de eindtoets vervroegen naar de eerste helft van maart, waardoor deze direct na het schooladvies plaatsvindt. Dit kan volgens hem extra toetstraining voorkomen. Een ander punt dat Slob noemt, is dat hij een periode wil vastleggen waarbinnen de schooladvisering moet plaatsvinden, namelijk tussen 1 februari en 1 maart. ‘Zo wordt voorkomen dat basisscholen nog eerder in het schooljaar de schooladviezen gaan afgeven en de selectie daardoor nog verder naar voren schuift’, zo staat in de brief, die naar alle basisscholen gestuurd is.

SCHOOLGIDS OP SITE .
Op de site van de 2e Montessorischool kunt u al  de schoolgids van 2019-2020 vinden. Hierin vindt u alle praktische zaken en krijgt u antwoord op de meest voorkomende vragen.

 

AGENDA OP SITE.
Alle activiteiten  die in het volgend schooljaar plaatsvinden kunt u vinden op onze site onder het kopje agenda.

MAD SCIENCE
Bij het MAD programma is geen dag hetzelfde! Leer over moleculen, atomen en chemische reacties, en maak je je eigen kneedgum om mee naar huis te nemen. Beleef je een schokkende ervaring, met statische elektriciteit, stroomkringen, en andere stoere experimenten. Ga als bioloog en ecoloog aan de slag met je eigen ecosysteem. En leer ook nog eens alles over de krachten die we gebruiken om te bewegen op aarde. Om de wet van Newton uit te leggen mag je dat zelf ervaren op de raketwagen!

Het worden weer waanzinnige dagprogramma’s, met veel experimenten en gezelligheid. Lekker veel doen staat voorop, want je leert het meest wanneer je plezier maakt en zelf ontdekkingen doet. We gaan volop aan de slag met wetenschap en techniek en natuurlijk gaan we ook naar buiten om te spelen en te experimenteren.
Schrijf nu in voor een week vol activiteiten, ontspanning en experimenten!

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Van 15 juli t/m 22 augustus
 • Van 9:00 tot 16:00 uur
 • Vier dagen met een eigen thema
 • Op diverse gave locaties
 • Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar
 • Inclusief lunch
 • Inclusief experimentjes voor thuis
 • Bekijk het digitale magazine

DE LOCATIES

 • Amstelveen – Bibliotheek Amstelveen Stadsplein + De Boswinkel
 • Amsterdam – Bij Storm + Zimmerhoeve
 • Bussum – Bibliotheek Bussum
 • Loosdrecht – Bibliotheek Loosdrecht (Engelstalig)

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne