Deze keer met onder andere:

Pleinfeest

Sponsorloop

Wenuur

Oproep (G) MR

(G)MR LID; IETS VOOR U?
De huidige MR bestaat uit 2 ouders en 2 teamleden. Gezien het aantal kinderen op onze school gaan wij na de zomer de MR uitbreiden met 1 teamlid en 1 ouder. Dit betekent dat wij op zoek zijn naar een ouder,  die het leuk vindt deze plek op te vullen.
Hiernaast zijn wij tevens op zoek naar een ouder die plaats wil nemen in de GMR. Jolanda Hondius heeft de afgelopen jaren plaatsgenomen in de GMR, maar haar termijn loopt na dit schooljaar af. Vanaf deze plek willen wij Jolanda bedanken voor haar inzet.
Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding.
De MR denkt mee met het bestuur van de school, toetst de besluiten en heeft bij bepaalde besluiten ook advies- of instemmingsrecht. Belangrijke wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder instemming van de MR. De MR praat bijvoorbeeld mee over de personeelsbezetting, omgang en veiligheid van leerlingen, financiën, fusies en andere organisatie veranderingen. Een goed functionerende MR levert een goede bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer en veiligheid op school. Alle ouders (of voogden) met een kind op de 2e Montessorischool kunnen zich voor de MR verkiesbaar stellen. Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op school. U bent nauw betrokken bij de school van uw kind, waar u dan op bestuursniveau kunt meepraten en -beslissen over het beleid en de uitvoering ervan. U krijgt ook meer contact met andere ouders, het onderwijsteam en het bestuur en bovendien doet u op allerlei uiteenlopende gebieden een schat aan ervaring op. De MR vergadert om de 6 weken op school.
Voor inspraak van personeel en ouders bij onderwerpen die voor de scholen van gemeenschappelijk (school overstijgend) belang zijn is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
De primaire gesprekspartner van de GMR is de directeur-bestuurder van Talent Primair.
Iedere school van de stichting heeft een afgevaardigde in de GMR. De raad bestaat uit 22 leden; 11 personeelsleden en 11 ouders.
De GMR werkt aan het voorbereiden van stukken en het delen van kennis met drie commissies: de Financiële Commissie, de Commissie Personeel en Organisatie en de Commissie Kwaliteit van onderwijs. Het GMR lid deelt belangrijke informatie vervolgens met de MR. Wij zoeken iemand die het leuk vindt om op een bestuurlijke manier mee te werken aan het onderwijs en kritisch kan meedenken. De GMR vergadert minimaal 6 keer per jaar op een woensdagavond op de O.B.B. in Blaricum.
Hoe kunt u lid worden?
Ouders kiezen de oudergeleding, teamleden kiezen de personeelsgeleding. Ouders kunnen zich kandidaat stellen door voor 1 september 2019 een e-mail te sturen aan info@2emontessorischool.nl. Voeg dan een korte tekst toe waarin u zich voorstelt als kandidaat en geef aan waarom u zich kandidaat stelt en of u zich als MR lid of GMR lid wilt opgeven.
Wij hopen van harte dat er weer ouders aanmelden die zich willen inzetten voor de school in het nieuwe schooljaar.

SPONSORLOOP EN INLOOP
Afgelopen maandag hebben de kinderen alle spullen voor de sponsorloop meegekregen. Donderdag 27 juni gaan de kinderen hun rondjes voor Kika lopen. Nu moeten ze zoveel mogelijk sponsoren zoeken, zodat we een mooi bedrag aan KIKA kunnen overmaken.
‘s Morgens van 8.30 – 9.00 uur is er weer een inloopmoment en bent u van harte welkom in de groep van uw kind.

WENUUR
Op dinsdag 25 juni staat  het jaarlijks wenuur gepland. Om 9.00 uur gaan alle kinderen naar de groep waar ze volgend schooljaar komen te zitten, en ook bij de (nieuwe) leerkracht, die hen volgend schooljaar begeleidt.

PLEINFEEST
Achter de schermen is een groep ouders hard bezig het pleinfeest te organiseren. Zoals bekend wordt op donderdag 27 juni van 16.00 – 19.00 uur dit feest voor kinderen, ouders, opa’s en oma’s, en andere bekenden georganiseerd. Het weer lijkt geweldig te worden.
Voor een klein prijsje kunt u eten en drinken kopen. DJ Lex zal voor de muzikale omlijsting zorgen. Voor de kinderen zijn er allerlei spelletjes en er komt zelfs een heus springkussen. Komt allen ! Gezellig!

 

EEN ZOMERVAKANTIE VOL SPORT EN PLEZIER MET SPORTIVUN
Nieuwe sporten en spellen ontdekken of nóg beter worden in de sport die je al beoefent. De sportkampen van Sportivun bieden voor ieder wat wils in de zomervakantie!
Multi-sport dagkamp: 4 t/m 10 jaar

Bobo vakantiedagen: 3 t/m 6 jaar

Tenniskampen: 7 t/m 16 jaar

Voetbalkampen: 7 t/m 16 jaar

Wilt u meer informatie over Sportivun? Kijk dan snel op www.sportivun.nl of bel met 035 30 30 035!

 

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne