Deze keer met o.a.

Sponsorloop

Pinkstervakantie

Schoolreisje/kampen

SamenHuizenkinderfeest

Knikkeren

GROEPSINDELING
Op vrijdag 21 juni gaat de groepsindeling van uw kind mee. In maart van het schooljaar wordt  al begonnen met een 1e opzet en we streven ernaar een week voordat de indeling meegaat klaar te zijn.
Het is ieder jaar weer een grote klus. Op de laatste MR vergadering hebben we het over de procedure van deze groepsindeling gehad.
Een groot deel van deze procedure vindt u hieronder, zodat u een inkijk krijgt in deze ieder jaar weer moeilijke klus.
Het streven is om 8 groepen te maken, met als logische verdeling twee 1-2 groepen, twee 3-4 groepen, twee 5-6 groepen en twee 7/8.
De groepen worden zo goed als mogelijk evenredig qua zorg verdeeld.
Uitgangspunten bij de indeling van de kinderen zijn:

  • Als een kind in een groep komt, blijft het daar in principe twee jaar bij dezelfde leerkracht zitten. Toch kan het voorkomen dat er redenen zijn dat kinderen, die pas een jaar bij elkaar in de groep zitten, na dat jaar uit elkaar gezet worden en dat één van de twee naar een andere groep gaat.
  • Broertjes en zusjes worden in principe niet bij elkaar in de groep geplaatst.
  • De zorgkinderen worden eerlijk over de groepen verdeeld.
  • We zorgen voor een zoveel mogelijk eerlijke verdeling van jongens en meisjes over de groepen.
  • De leerkrachten maken de voorlopige indeling. De directeur neemt de eindbeslissing.
  • Voorzien de leerkrachten een mogelijk probleem bij de indeling van een kind, dan worden de ouders altijd van te voren op de hoogte gesteld. Dit gebeurt telefonisch of de ouders worden voor een gesprek uitgenodigd.

Verzoeken van ouders worden aangehoord. Er worden echter geen toezeggingen gedaan, maar er wordt heel serieus gekeken of het verzoek van ouders ingewilligd kan worden.
Indien ouders het niet eens zijn met de indeling van hun kind, dan kunnen zij een gesprek met de directeur en/ of intern begeleider aangaan.
Het kan zijn dat ouders argumenten aanleveren, waar de school geen rekening mee gehouden heeft. Dan wordt de groepsindeling voor hun kind aangepast.
Geven de ouders geen nieuwe gezichtspunten dan blijft de groepsindeling zoals hij is.

SCHOOLREISJE
Vandaag , donderdag 6 juni hebben de kinderen van de groepen 1-2 hun jaarlijks schoolreisje. Wij wensen hen droog weer en heel veel plezier.

 

KAMPEN
De kinderen van de groep 3 t/m 6 zijn de afgelopen dagen op kamp geweest. Ze kwamen gisteren moe, maar voldaan terug.
Vandaag hebben ze een dagje vrij om bij te komen.

 

 

PINKSTERVAKANTIE
De kinderen hebben volgende week vrij. Van maandag 10 juni t/m 14 juni is de school voor de kinderen gesloten.
De teamleden zijn gewoon op school. Zij hebben een aantal studiedagen. Wij evalueren het beleid van  het afgelopen schooljaar en zetten de belangrijkste zaken voor het komende schooljaar op een rij. Voor noodgevallen zijn we dus gewoon op school bereikbaar.

 

SPONSORLOOP
De leerlingenraad, die bestaat uit kinderen van de groepen 5 t/m 8 willen op donderdagmiddag 27 juni, voorafgaand aan het pleinfeest, een sponsorloop organiseren.  Voor het geld dat bijeen gelopen gaat worden, is al een bestemming. De meeste stemmen kreeg het KIKA fonds (Kinder Kanker Fonds). Binnenkort hoort u daar ongetwijfeld meer over.

 

WORD JIJ DE NIEUWE NEDERLANDSE KNIKKERKAMPIOEN?
Op woensdag 12 juni van 15.00 – 17.15 uur wordt in winkelcentrum de Oostermeent het gratis knikkertoernooi van de Gemeente Huizen gehouden. De winnaars gaan naar de landelijke finale in Ouwehands Dierenpark Rhenen. Je kunt je inschrijven via info@sportiefhuizen.nl .

SAMENHUIZENKINDERFEEST
Komende zaterdag 8 juni, van 11.00 – 14.00 uur,  is er feest voor de kinderen in en rond Wijkcentrum op Holleblok 2. Ook zal een deel van de activiteiten  op ons schoolplein plaatsvinden.
Voor kinderen tot 6 jaar zijn er activiteiten, die ze samen met hun ouders kunnen doen. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen meedoen met diverse spel- en sportactiviteiten
Tussendoor kan iedereen smikkelen  van hapjes uit vele landen en werelddelen. Kijk voor het programma op facebook SamenHuizen of www.buurtgeluk.nl

 

HOE MAAK IK EEN SUCCES VAN MIJN SAMENGESTELD GEZIN?
Een succes maken van je samengestelde gezin kan een behoorlijke uitdaging zijn. Ben jij een moeder of vader in een samengesteld gezin dan herken je vast onderstaande kenmerken wel. Hieronder een paar do’s en dont ’s om je te helpen een succes te maken van je nieuwe gezin.
Meerdere loyaliteiten naast elkaar.
Het is niet vanzelfsprekend dat, wanneer je stiefouder bent, je ook papa of mama wordt. Vaak blijven kinderen loyaal aan hun biologische ouder en hebben moeite met het accepteren van een ‘nieuwe ouder’.
Als stiefouder kun je hier het beste soepel naar kijken en wat afstand nemen. Je kunt altijd ‘reserve papa’ (papa voor wanneer ze het nodig hebben) of ‘gezelligheidsmama’ (mama om alleen hele leuke dingen mee te doen) zijn. Maak ook duidelijk dat kinderen jou niet mama of papa hoeven te noemen maar je gewoon bij je voornaam kunnen aanspreken.
Twee culturen bij elkaar.
Ieder gezin heeft zijn eigen typische voorkeuren, gewoonten en rituelen. Hoe ontwikkel je een nieuwe gezamenlijkheid in een samengesteld gezin?
Het is een valkuil om te denken dat het in je nieuwe gezin net zo kan blijven doorgaan als je gewend was. Veel stiefouders hebben het gevoel dat er twee kampen zijn onder één dak. Door op zoek te gaan naar nieuwe gewoontes en rituelen werk je aan een gezamenlijke nieuwe cultuur. Sommige ouders maken bijvoorbeeld maaltijden waarbij het hoofdgerecht uit het ene gezin komt en het toetje uit het andere gezin.
Wonen in twee gezinnen.
Kinderen van gescheiden ouders wonen niet alleen in twee huizen, maar ook in twee gezinnen , met verschillende opvoedstijlen. De wisseling van de twee gezinnen kan voor kinderen pittig zijn. Ze moeten zich steeds aanpassen. Het is dan fijn als het duidelijk is wat er in de twee nieuwe gezinnen van hen verwacht wordt. Introduceer daarom nieuwe regels stapsgewijs en betrek de kinderen bij het opstellen van deze regels. Geef kinderen daarnaast de tijd om te wennen en zich aan te passen.
Bloedband en stiefband naast elkaar.
Ouder en kind zijn door geboorte op een natuurlijke wijze met elkaar verbonden, maar de band tussen stiefouder en stiefkind moet nog groeien. Misschien voel je je als stiefouder buitengesloten in je nieuwe gezin. Kinderen kunnen de komst van een nieuwe partner tegenwerken en voor ouders is het lastig als het kind waar je van houdt je nieuwe partner niet kan of wil accepteren. Wat extra aandacht van de eigen ouder kan al een deel van het probleem wegnemen. Ga na wanneer je als stiefouder betrokken kan en wil zijn, en wanneer en waar het kind en de eigen ouder beter alleen gelaten kunnen worden. Als het samenleven met een nieuwe partner en kinderen te veel ten koste gaat van het geluk en welzijn van één of van alle gezinsleden, kan (tijdelijk) apart wonen een goed alternatief zijn.
Ex-partners blijven samen ouders.
Al ben je niet meer elkaars partner, je blijft samen de vader en moeder van de kinderen. Ook in een nieuw samengesteld gezin is het van belang voor de kinderen dat hun ouders er beiden mogen zijn. Erkenning voor beide ouders betekent namelijk erkenning van het kind. Probeer daarom irritaties en meningsverschillen over de andere ouder opzij te zetten.
Zo’n strijd is schadelijk voor de kinderen en voor je nieuwe gezin en kent alleen maar verliezers! Meer weten? We denken graag met je mee!
Op onze website www.jggv.nl  geven wij praktische informatie over gezond opgroeien en opvoeden.

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne