TWEE VACATURES OUDERGELEDING MR

INTERNE VERHUIZING

OUDERGESPREKKEN ONLINE

MAIL IN ONGEWENSTE POST (SPAM)

FACTUUR OUDERBIJDRAGE

Twee vacatures voor de oudergeleding van de MedezeggenschapsRaad
Meepraten over de school van je kind? In de MR natuurlijk! Binnenkort nemen Wilske Boomsma (voorzitter) en Ilona Kalkhoven afscheid van de MR. Dit betekent dat er twee vacatures zijn, waarvan één voorzitter, waarvoor wij twee enthousiaste ouders zoeken. We zoeken iemand die zich, liefst per december, voor een termijn van 3 jaar beschikbaar wil stellen. In de bijlage die per mail meegestuurd is bij deze brief treft u 2 documenten met informatie over MR en over hoe u zich kandidaat kan stellen. Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen over de MR, meldt u zich dan aan via e-mail mr@2emontessorischool.nl. Wij kijken uit naar uw aanmelding als kandidaat MR van onze school.

 

Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)?
Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding. Op de 2e Montessorischool bestaat de MR uit drie personeelsleden en drie ouders. Wat doet een MR? De MR denkt mee met het bestuur van de school, toetst de besluiten en heeft bij bepaalde besluiten ook advies- of instemmingsrecht. Belangrijke wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder instemming van de MR. De MR praat bijvoorbeeld mee over de personeelsbezetting, omgang en veiligheid van leerlingen, financiën, fusies en andere organisatie veranderingen. Een goed functionerende MR levert een goede bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer en veiligheid op school. Meer over de MR van de 2e Montessorischool vind je op de site van de 2e Montessori. Waarom zou u in de MR gaan? Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op 2e Montessorischool. U bent nauw betrokken bij de school van uw kind, waar u dan op bestuursniveau kunt meepraten en – beslissen over het beleid en uitvoering ervan. U krijgt ook meer contact met andere ouders, het onderwijsteam en het bestuur en bovendien doet u op allerlei uiteenlopende gebieden een schat aan ervaring op. Hoe kunt u lid worden? Ouders kiezen de oudergeleding, teamleden kiezen de personeelsgeleding. Ouders kunnen zich kandidaat stellen door een e-mail te sturen aan mr@2emontessorischool.nl. Voeg dan een korte tekst toe waarin u zich voorstelt als kandidaat en geef aan waarom u zich kandidaat stelt. Deze informatie gebruiken wij om de ouders te informeren in de volgende nieuwsbrief. Wilt u meer weten over de MR? Dan is de Brochure voor ouders in de MR van de basisschool, “Ik in de MR?!”, voor u interessant. Deze brochure is te downloaden via de website van de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) via de volgende link: http://www.infowms.nl/fileadmin/wms/ouderbo.pdf.

Interne verhuizing
De groep 3&4 van Marije en Ria gaat intern verhuizen. We hebben extra ruimte in Holleblok 12 gehuurd. De nieuwe ruimte zit aan de gang waar de groep 3&4 van Janet ook zit. Dit zodat de middenbouw, de groepen 3&4, beter met elkaar kunnen samenwerken en de kinderen gemakkelijker met elkaar kunnen spelen en leren. De ruimte op de gang en in de hal kunnen op die manier goed benut worden als speel – en leerplekken voor de middenbouw. We kijken erg uit naar de kansen die deze nieuwe indeling gaat bieden. Het verhuizen zal vlak voor de kerstvakantie plaatsvinden en de precieze planning zullen we spoedig delen. De kinderen van de groep van Marije en Ria starten na de kerstvakantie in hun nieuwe klaslokaal.

Oudergesprekken online
Op vrijdag 13 november gaan de verslagen met de kinderen mee naar huis. In de weken daarna is er een mogelijkheid om met de leerkracht over het verslag en over de ontwikkeling van uw kind te praten. Dit gesprek zal online plaatsvinden. Via Parro zal de inschrijving worden opengezet. U krijgt daarover via Parro een bericht.

Mail in ongewenste post
De laatste tijd blijkt dat mail van school of van Marijn af en toe in de ongewenste post van mailboxen terecht komt. Het kan daarom handig zijn om, als u een mail of antwoord van school verwacht, ook de spambox te checken.

Factuur ouderbijdrage
U heeft per post een factuur van de ouderbijdrage ontvangen. Daar is per ongeluk het
verkeerde schooljaartal in terecht gekomen. Excuses voor deze vergissing.

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne