MAD SCIENCE

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT

CORONA MAATREGELEN

PLEEGOUDERS GEZOCHT

VRAAG VAN DE MAAND GGD

NIEUWS VANUIT DE GMR

Mad Science
Afgelopen woensdag was de Mad Science show bij ons op school. Dit was een groot succes. De kinderen hebben zichtbaar genoten van de proefjes. Mocht uw kind het leuk vinden om mee te doen aan de naschoolse cursus van Mad Science, dan kunt u uw kind inschrijven via https://inschrijven.mad-science.nl/asp

Nationaal schoolontbijt
Helaas is er iets misgegaan met de inschrijving voor het schoolontbijt, dus daar kunnen we dit jaar onverhoopt niet aan meedoen. Volgend jaar eten we weer gezellig met elkaar een gezond ontbijt op school.

Corona maatregelen
We zien geregeld dat het, met name in de middag, druk is op het pleintje bij het onderbouwhek aan de Tijm. Er is afgelopen week binnen de school met elkaar gesproken om te kijken of we de ouders weer op het schoolplein zouden toelaten omdat je dan drukte op dit plein voorkomt. Echter voorzien we op die manier problemen bij de hekken en dat het lastiger zal zijn om afstand tot de leerkrachten te bewaren. Dit heeft ons doen besluiten om de ouders nog even niet toe te laten op het schoolplein. Wij vragen u daarom in geval van drukte extra op het houden van afstand te letten. Wij zullen van onze kant proberen om de kinderen op tijd uit school te laten gaan zodat u niet zo lang bij het hek hoeft te wachten.

Pleegouders gezocht – een oproep van de GGD en pleegouderGV
In Gooi en Vechtstreek is een tekort aan pleegouders. Dat betekent  onvoldoende opvang voor kinderen die (tijdelijk) niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. We zoeken zoveel mogelijk mensen die hun huis en hart willen openstellen om pleegkind(eren) een veilige thuisbasis te bieden. Als pleegouder kunt u het verschil maken in het leven van een kind. U zorgt ervoor dat een kind kan opgroeien in een veilige gezinssituatie. Rijk of arm, samenwonend of single, het maakt niet uit. Wat telt is dat een kind structuur, warmte en veiligheid krijgt geboden. Een pleegouder moet minimaal 21 jaar zijn. De selectie van pleegouders wordt gedaan door de zorgaanbieders in onze regio. Pleegouder worden kan voor verschillende soorten pleegzorg. Soms is dat zeven dagen per week, maar het kan ook af en toe een weekend zijn, een vakantie, een aantal dagen of dagdelen in de week. Er is veel mogelijk. Het kan ook zijn dat het kind bij het pleeggezin blijft tot hij/zij volwassen is. Wilt u meer weten over pleegzorg? Interesse om pleegouder te worden? Op donderdagavond 12 november kunt u deelnemen aan een online informatiebijeenkomst over pleegzorg. Tijdens deze avond (20.00 uur tot 21.00 uur) vertellen een pleegouder en een pleegkind, maar ook de pleegzorgaanbieders, meer over pleegzorg. Er is ruimte om vragen te stellen of ervaringen te delen.

Online informatiebijeenkomst pleegouder worden
Datum: donderdag 12 november
Tijd: 20.00 tot 21.00 uur (inloggen kan vanaf 19.45 uur)
Locatie: Online, via Zoom
Aanmelden: www.pleegoudergv.nl
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en de Zoomlink om deel te nemen aan de bijeenkomst.

Vraag van de maand GGD
De vraag van de maand van de GGD is: Hoe voorkom ik risico’s van internet en sociale media bij mijn kind? De uitleg en handreikingen over dit onderwerp is aan ouders in de bijlage bij deze nieuwsbrief per e-mail toegestuurd. Meer info of advies nodig? De GGD denkt graag met je mee! Kijk ook eens op: www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/ of
www.oudersvannu.nl/kind/opvoeden/kinderen-en-social-media/

Nieuws vanuit de GMR
Met de start van het schooljaar is voor de GMR weer een nieuw vergaderjaar begonnen. Het is goed om te merken dat het medezeggenschapswerk op alle Talent Primair-scholen de aandacht heeft. Drie scholen hebben een nieuw lid kunnen afvaardigen en ook de vervanging van leden van wie de termijn eindigt om persoonlijke of reglementaire redenen verloopt redelijk goed. Daarnaast is natuurlijk de BMS-vertegenwoordiger toegetreden tot de GMR. Hoewel we hoopten dat de situatie zich in het nieuwe schooljaar wat genormaliseerd zou hebben, bleek al snel dat toch weer nieuwe coronamaatregelen nodig zijn. Waar onze startvergadering van 9 september nog “gewoon” (maar wel op afstand) in de OBB kon plaatsvinden, hadden we voor de eerste overlegvergadering op 1 oktober een half-om-half digitaal en fysiek model, waarbij de GMR-leden die live aanwezig waren een eigen vergadertafel hadden. Op de agenda stond naast de coronaproblematiek (inclusief ziektevervanging en ventilatie in de scholen) zoals altijd in oktober de tweede kwartaalrapportage en heeft de GMR gesproken over het ziekteverzuim binnen Talent Primair. Voor meer informatie over deze onderwerpen kun je terecht bij het GMR-lid van jouw school. Verder vond op 8 oktober onder leiding van de controller van Talent Primair de workshop (G)MR-financiën plaats. Veruit de meeste deelnemers hebben de workshop online gevolgd. Op 18 november organiseert de GMR in samenwerking met de VOO weer een cursusavond over het (G)MR-werk. Gezien de huidige coronamaatregelen is dit een online-training. De aanmelding hiervoor is inmiddels gesloten. De volgende GMR-vergadering is de overlegvergadering op 10 december. Dan staat in ieder geval de begroting voor 2021 en de derde kwartaalrapportage op de agenda en komt het College van Bestuur met een toelichting op de stand van zaken rondom ziekteverzuim en Eigenrisicodragerschap, het Kleinescholenbeleid van Talent Primair en een aantal dossiers die te maken hebben met kwaliteit (onder andere het vervolg op het rapport over het bezoek van de Onderwijsinspectie aan Talent Primair). Als je het interessant vindt om over bovenschoolse dossiers mee te denken, kun je overwegen om toe te treden tot de GMR. Voor verschillende scholen zoeken we nog GMR leden, dus grijp je kans! Toehoorders (ouders en personeel) zijn van harte welkom bij de overlegvergaderingen. Wil je een vergadering bijwonen? Meld je dan uiterlijk drie dagen voor de vergadering aan bij Carin Smits (ambtelijk secretaris GMR, carin.smits@xs4all.nl). De notulen van alle vergaderingen zijn openbaar en worden zo geschreven dat ze ook goed leesbaar zijn voor iemand die niet aanwezig was. Wil je de GMR notulen ontvangen? Ook dit kun je per mail doorgeven aan Carin.

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne