Met onder andere:

Koningsspelen
Uitstroomgegevens
Grote Rekendag
Studiedag
Leerlingenraad

SCHOOLFOTOGRAAF
Op maandag 1 april staat het bezoek van de schoolfotograaf op de agenda. Houdt u daar rekening mee. De fotograaf adviseert de kinderen die dag geen  lichte kleding aan te doen.

 

       

WIM AFWEZIG
Wim is vandaag, donderdag 21 maart, en morgen, vrijdag 22 maart, afwezig vanwege een tweedaagse studiebijeenkomst met alle directeuren van Talent Primair. Inge neemt tijdens zijn afwezigheid de honneurs waar.

 

STUDIEDAG
Woensdag 27 maart a.s. hebben alle kinderen vrij, vanwege een studiedag van  het team.

 

SCHOOLVOETBAL
Gisteren, woensdag 20 maart,  is het schoolvoetbal officieel van start gegaan. De jongens F1, de jongens F2 en de jongens F3 hebben gisteren het spits afgebeten.
De jongens E1 spelen volgende week woensdag 27 maart en op woensdag 3 april spelen de meisjes E1 en de jongens D1 en jongens D2.
Mochten de teams verder komen,  dan worden de finales op vrijdag 5 april en woensdag 10 april gehouden.
Wilt u hen komen aanmoedigen, dan bent u van harte welkom op de velden van vv. Huizen.

GROTE REKENDAG
Rekenen is meer dan sommen maken: rekenen is onderzoeken en doen! Zelf ontdekken levert inzicht op en minstens zo belangrijk: het is leuk! Op woensdag 3 april wordt de jaarlijkse Grote Rekendag gehouden en ook onze school doet daar weer enthousiast aan mee! Door spelletjes en onderzoekjes te doen gaan de kinderen van de  groepen 1 t/m 8 deze keer werken aan het thema “De school als pakhuis”.
Wij verwachten dat deze dag weer een leuke, leerzame en actieve dag wordt!

 

SCHOOLPLEIN-  PAUZE.
Met ingang van dit schooljaar is de middagpauze voor de kinderen vastgesteld op een half uur. We merkten echter dat m.n. voor de hogere groepen deze pauze aan de lange kant is en dat de kinderen de laatste 10 minuten zich begonnen te vervelen. Dit uitte zich in plagerijtjes, duw- en trekspelletjes etc.
Ondanks het feit dat we het hier uitvoerig met de kinderen over gehad hebben, zagen we nauwelijks verbetering.
Vandaar dat we besloten hebben, dat de kinderen van de groepen 5 t/m 8 tien minuten eerder naar binnen gaan en zij dan direct aan hun middaglunch beginnen.

 

LEERLINGENRAAD
Als u dit stuk leest is de 1e bijeenkomst van de leerlingenraad geweest. Deze raad bestaat uit twee leerlingen van de groepen  5 t/m 8 . De kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben ook hun inbreng.
De bedoeling van deze raad is om zaken die binnen de school/ groep leven met elkaar te delen en mogelijk oplossingen`te bedenken. Er is altijd een leerkracht bij zo’n bijeenkomst aanwezig om alles in goede banen te leiden

 

UITSTROOMGEGEVENS.
In een volgende nieuwsbrief worden de adviezen van alle 8 groepers vermeld. Toevallig kreeg ik vorige week de inschrijvingen van de Huizermaat terug en dat was een lijst om trots op te zijn. 8 kinderen gaan naar Havo/ VWO, 4 kinderen naar Mavo/Havo, 2 kinderen naar gymnasium , één kind naar VWO+ en een kind naar de Talentafdeling met een VWO advies. Voor alle duidelijkheid. Dit zijn niet alle adviezen!
Maar… deze score zegt niets over de kwaliteit van een basisschool. De gemiddelde eindscore van een basisschool zegt meer over leerlingkenmerken dan de kwaliteit van de school. Dit blijkt uit de publicatie “Verschillen in leerresultaten tussen basisscholen”van het Centraal Planbureau, uitgevoerd in opdracht van OCW.

Verschillen in achtergrond, toevallige fluctuaties van jaar op jaar en verschillen in kenmerken en prestaties van medeleerlingen verklaren samen een groot deel van de verschillen tussen basisscholen.
Verschillen in leerresultaten ( gemiddelde eindtoetsscore) tussen scholen kunnen dus niet direct geïnterpreteerd worden als kwaliteitsverschillen. De verschillen in achtergrondkenmerken van de leerlingenpopulatie verklaart voor een deel de verschillen tussen scholen.

 

KONINGSSPELEN
Vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. Deze worden ook dit jaar weer gehouden op de velden van voetbalvereniging HSV de Zuidvogels. De kinderen melden zich om 8.20 uur op het hoofdveld aan bij hun eigen leerkracht en starten daarna samen met de Koningsdans. De ouders zijn van harte welkom om, van achter de boarding, mee te genieten van de opening. Wethouder Roland Boom zal de dag rond 8.30 uur openen.
Aansluitend spelen de leerlingen per bouw op hun eigen velden tot 12 uur verschillende spelletjes. We zijn dit jaar met 5 scholen: de Gouden Kraal, de Flevoschool, de dr. Maria Montessorischool, de Kamperfoelieschool en de 2e Montessorischool.
Aan het eind van de ochtend sluiten we met elkaar de Koningsspelen af op het hoofdveld met een spectaculaire estafette. Ook dan is het weer een mooi moment om te komen kijken.
‘s Middags zijn de kinderen vrij.
Natuurlijk kan zo’n dag niet doorgaan zonder de hulp van ouders. Naast elke klasdeur hangt een inschrijfformulier waar ouders zich kunnen opgeven om er samen met alle kinderen een gezellige en sportieve dag van te maken.

 

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne