De allereerste nieuwsbrief van dit schooljaar!
Met onder andere:

  • Algemene welkom
  • Studiedagen
  • Holleblok sportief
  • Agenda
  • “Foute vrienden”

Veel leesplezier!

 

NIEUW SCHOOLJAAR
Ook via deze nieuwsbrief op de site  wensen wij iedereen van harte welkom op school. Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne vakantie gehad en ben je goed uitgerust, want het nieuwe schooljaar is alweer begonnen. In de groepen zijn de vakantieverhalen gedeeld en ondertussen is iedereen weer hard aan het werk. Er zijn dit schooljaar ook relatief veel “zij- instroomkinderen ”. Deels door verhuizingen, maar ook zijn er kinderen van andere scholen uit Huizen naar onze school gekomen.  Ook zijn er  nieuwe leerkrachten bij ons op school begonnen.Mieke van Tricht gaat de hele week in groep 7/8 werken. Mieke heeft op een jenaplanschool in Alphen aan de Rijn gewerkt en  was toe aan een nieuwe uitdaging. Die heeft ze bij ons gevonden.  Mirjam Hilgerdenaar is onze nieuwe onderwijsassistente en gaat op maandag, dinsdag en woensdag in diverse groepen werken. Mike Voet geeft net als vorig schooljaar pleinsport, maar gaat ook toezicht houden tijdens de middagpauze en ondersteunt de leerkracht bij de lessen, die in het kader van de Gezonde School gegeven worden. Hartelijk welkom allemaal.
Volgende week  staan de startgesprekken, waarin de kinderen kunnen aangeven waaraan ze specifiek  willen werken, op de agenda. De kinderen hebben daarvoor afgelopen maandag de benodigde formulieren meegekregen.  U bent allen via Parro uitgenodigd en mocht u zich nog niet ingeschreven hebben, dan vragen wij u dat per omgaande te doen.

Ook was er dit schooljaar geen informatieavond, maar informatiemiddagen, waarin de ouders samen met de kinderen in de groepen konden kijken en daar belangrijke informatie over de groep en de school kregen. Bij de voordeur hangt een scherm waarop een aantal slides draait die u op de hoogte brengt van  de belangrijke zaken, die in een trimester spelen.
Verder is veel  “hetzelfde” gebleven.

Er zijn veel projecten (Kinderboekenweek, een groot Kunstproject in 2019, waar de kinderen maar liefst 5 weken aan gaan werken,  Da Vinci, de schoolkampen etc.) gepland, leuke uitjes en excursies en er komt weer een pleinfeest aan het eind van het schooljaar.
Ook zijn er inloopmomenten gepland, waarin u aan het begin van de dag een kijkje kunt komen nemen in de groep van uw kind.
Bij veel van deze activiteiten hebben we hulp van ouders nodig. U heeft in de 1e week van dit schooljaar een ouderhulp brief gekregen waarop u uw hulp kon aanbieden. Mocht u deze nog niet ingeleverd hebben, dan vragen wij u dat per omgaande te doen. Kortom een jaar met veel activiteiten, maar er wordt natuurlijk ook weer heel veel gewerkt. Heel veel plezier allemaal.

 

 

FORMULIEREN AGV
In de 1e week heeft u per kind een formulier i.h.k.v. de AVG wet gekregen. Een verplichting voor alle scholen in Nederland. Nu hebben we nog niet alle formulieren ontvangen. Wilt u zo vriendelijk zijn, deze per omgaande bij de leerkracht in te leveren? Alvast dank voor de medewerking.

FOLDERS
Ieder jaar krijgen we weer folders binnen van uitgevers, die u heel graag een abonnement willen aanbieden. U of uw kind kan een exemplaar meenemen. Deze folders liggen op de plank bij de kamer van Wim.

STUDIEDAGEN
Op onze vernieuwde site kunt u alle informatie over de 2e Montessorischool vinden. In de schoolgids, die ook op deze site staat, vindt u  alle zaken die in dit schooljaar op de rol staan.
Ook schooltijden, gymtijden, projecten, vakanties etc.
Speciale aandacht verdient de agenda, waarop alle activiteiten van dit schooljaar vermeld staan. Voor uw informatie staan hieronder  alle studiedagen op een rij.
Die dagen zijn de kinderen dus ook vrij.
Maandag 29 oktober
Donderdagmiddag (vanaf 12.00 uur)
15 november
Vrijdag 15 februari
Woensdag 27 maart

 

 

 

 

 

AGENDA
In de nieuwsbrief was ook altijd een kopje “Agenda” opgenomen. De agenda staat in het vervolg als apart item op de site. Groot voordeel is dat de agenda al voor het hele schooljaar te zien is.

KALENDER
Er blijkt toch veel belangstelling te zijn voor de “papieren” kalenders, waarop alle activiteiten van dit schooljaar vermeld zijn. U kunt vanaf vandaag een exemplaar  bij Hanneke halen.

TYPECURSUS
Voor de kinderen van de groep 6 t/m 8 biedt LOI- Kidzz een typecursus met fikse korting aan. De informatie enveloppen liggen bij het kantoor van Wim. In het voorjaar van 2019 komt de Typetuin weer een cursus op onze school geven.

HOLLEBLOK SPORTIEF
Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 14.30 – 15.30 uur is er een gevarieerd sportaanbod voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Holleblok Sportief biedt deze activiteit aan in samenwerking met de Stichting Kinderopvang Huizen en de 2e Montessorischool.
Er wordt verzameld op ons schoolplein. In principe wordt er buiten gesport, maar bij slecht weer wordt er in de zaal gesport.

 

HOE VOORKOM IK “FOUTE” VRIENDEN BIJ MIJN TIENER
Dit is de vraag van de maand september van Jeugd en Gezin.
Vrienden en relaties met leeftijdgenoten. Herkenbaar? Je tiener praat veel over verschillende klasgenoten en neemt steeds andere vrienden mee naar huis. Vaak is dat een teken dat zij zoeken naar de juiste vriendschappen, dit is onderdeel van hun identiteitsvorming. Wat is belangrijker, iemand die aardig is of iemand die populair is? Wie ben ik en wat vind ik belangrijk? Deze vragen zijn moeilijk te beantwoorden als je bezig bent met je status in de groep en je behoefte aan échte vrienden. Hoe zorg je dat je kind niet voor de ‘verkeerde’ vrienden kiest en in hoeverre heb jij daar als ouder inspraak in? ‘Foute’ vrienden.
Je tiener kan mogelijk in de problemen komen als hij/zij op zoek is naar status en vrienden. Als zij gepusht worden door leeftijdgenoten kan dat leiden tot ongewenst of soms zelfs crimineel gedrag. Het pushen van leeftijdgenoten en de druk die kinderen voelen noemen we peer pressure. Omdat pubers het zo belangrijk vinden om erbij te horen, kunnen zij ver gaan in hun acties om dat te bereiken. Zij realiseren zich dan niet goed, wie of wat daaronder moet lijden en wat de gevolgen zijn. Hier kun je als ouder een rol in spelen!

Toon belangstelling voor degenen met wie je kind omgaat: maak hier een dagelijks gespreksonderwerp van. Heb je een onderbuik gevoel bij een van zijn/haar vrienden? Vraag dan eens of je puber zijn vriend(en) aan je wil voorstellen of probeer met de andere ouders in contact te komen, bijvoorbeeld tijdens schoolevenementen. Stel regels op over sociale activiteiten: wat is toegestaan tijdens de schoolweek, in de vakanties en weekenden en welke regels en consequenties horen hierbij? Tijdens speciale evenementen, zoals kermis in de buurt, kun je flexibeler optreden, maar blijf wel regels hanteren, zodat het schoolwerk er bijvoorbeeld niet onder lijdt.  Denk na over hoe je contact met ongewenste leeftijdgenoten kunt verminderen of voorkomen: blijf op de hoogte met wie je puber omgaat. Trekken ze veel op met iemand die een slechte invloed heeft op hem/haar, dan kun je het contact met diegene verminderen door grenzen toe te passen. Geef je tiener heldere regels over waar en wanneer hij/zij met deze persoon mag optrekken: bijvoorbeeld bij jullie thuis in plaats van op straat. Denk eraan dat je niet té streng bent voor je kind, want dat kan averechts werken. Denk aan de regels die je hebt opgesteld en praat erover met je kind als zijn of haar vriendje/vriendinnetje niet daaraan voldoet.
Bespreekbaar maken: het is goed dit onderwerp bespreekbaar te maken met je puber. Stel grenzen als je puber ongewenste activiteiten uitvoert en help hen vrienden te zoeken, bijvoorbeeld via de sportclub, die geen slechte invloed hebben. Zo kunnen zij zich optimaal ontwikkelen en ontdekken wie zij zijn en wat zij belangrijk vinden in vriendschappen.
Mocht dit onderwerp je bezig houden of heb je er nog vragen over? Praat erover met andere ouders. Hoe pakken zij dit aan? Je kunt ook advies vragen bij Jeugd en Gezin – wij denken graag met je mee!

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne