DE EERSTE SCHOOLWEEK

EVEN VOORSTELLEN

CORONA EN AFWEZIGHEID VAN LEERKRACHTEN

VOORZICHTIG BIJ HET BOVENBOUWHEK

De eerste schoolweek

De eerste schoolweek zit er alweer op. Wat fijn het fijn om alle kinderen weer op school te mogen ontvangen. We hebben de draad meteen weer goed opgepakt. De eerste gymlessen zijn alweer gegeven, de eerste speelafspraken bij het hek voor na schooltijd zijn gemaakt en in de klassen wordt ook alweer volop gewerkt. Erg leuk om te zien dat kinderen de draad ook weer zo oppakken na de vakantie. Als we langs de klassen lopen zien we al veel kinderen met werkjes op hun tafel of op een kleedje op de grond werken.

 

De eerste weken van het jaar gebruiken we ook altijd om de kinderen met elkaar te laten kennismaken en om van de klas ook echt een groep te maken die komend jaar kan samenwerken en samen kan leren. De ‘Kanjertraining’ wordt daarbij veel gebruikt.

 

 

 

Het is voor ons heel fijn om te zien dat u als ouder de coronamaatregelen die wij als school hebben moeten handhaven nog steeds serieus neemt. Dit is heel fijn want alleen op die manier houden we elkaar gezond. Wij zijn ons er steeds van bewust dat dit soms veel gevraagd is van u als ouders en de kinderen.

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen

We hebben nog een aantal nieuwe (tijdelijke) gezichten in de school die we graag even aan u voorstellen.
Omdat het nog niet is gelukt een nieuwe gymleerkracht aan onze school te verbinden hebben we een gymdocent ingehuurd via de Sportadviesgroep dit is dezelfde organisatie vanwaar we altijd buurtsportcoaches bij ons hebben werken. De naam van deze sportleerkracht is Mohammed Maleki. De komende weken zal hij de gymlessen op de dinsdag verzorgen.

Omdat Mieke in na de herfstvakantie met zwangerschapsverlof zal gaan hebben we Wim Malestijn gevraagd haar tijdens haar verlof te vervangen. In de tussentijd zal Wim al af en toe bij ons komen invallen.

Corona en afwezigheid van leerkrachten
De komende tijd zal het waarschijnlijk vaker voorkomen dat een leerkracht helaas niet voor de klas kan staan omdat hij of zij verkoudheidsklachten heeft en daarom thuis moet blijven of omdat iemand in het huishouden van de leerkracht klachten heeft en het hele gezin dus thuis moet blijven. In beide gevallen zal de leerkracht zich laten testen maar totdat er een negatieve testuitslag is zal de leerkracht thuis blijven. We doen uiteraard onze uiterste best om in zulke gevallen passende vervanging te vinden. Andere creatieve opties om bijv. een assistent in de klas te laten zijn en de leerkracht vanuit huis online te laten lesgeven worden onderzocht en uitgedacht. Het zou echter helaas in uiterste nood voor kunnen komen dat we niemand beschikbaar hebben om de klas te draaien en dat de kinderen een dag thuis moeten blijven. Indien dat aan de orde is laten we u uiteraard weten.

Voorzichtig bij het bovenbouwhek
Bij de uitgang van het bovenbouwhek aan de Onderwei ontstaan af en toe gevaarlijke situaties doordat er een opstopping ontstaat buiten het hek of er juist op fietsen wordt gestapt zonder dat kinderen om zich heen te kijken. We willen u als ouders verzoeken om, ondanks dat er weinig ruimte is, de doorgang zo goed mogelijk vrij te laten en uw kinderen aan te moedigen om voor het hek weg te gaan. Als ze dat al fietsend doen dan graag oog te hebben voor anderen. Wij zullen dit op school ook met de kinderen bespreken en zullen meer toezicht houden bij dat hek bij het uitgaan van de school.

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne