Kanjertraining

De zorg voor het pedagogische klimaat en in het bijzonder de zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is een speerpunt op onze school.

Het team is getraind in het geven van de Kanjertraining in de klas. De Kanjertraining is gericht op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het groepsgebeuren staat hierbij centraal en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt. Het welbevinden van onze leerlingen op school en de sfeer in de klas vinden wij als team heel erg belangrijk. De Kanjertraining kan daaraan een extra bijdrage leveren. Daarom geven wij de training in alle groepen op onze school.

Het doel van de training komt in het kort erop neer dat je op een goede manier met jezelf leert omgaan en met een ander.

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne