Hoofdluis

Vrijwel iedere school wordt wel eens geconfronteerd met luizen. Deze onschadelijke beestjes, die jeuk veroorzaken en door krabben mogelijk kleine infecties geven, dienen bestreden te worden. Om verspreiding te voorkomen hebben wij een aantal maatregelen getroffen die in dit protocol worden beschreven. Voorop staat dat preventie en behandeling uitsluitend effect heeft als er thuis en op school wordt samengewerkt.

Na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd door luizenouders. Deze controle vindt in de week aansluitend op de vakantie plaats. Kinderen die tijdens de controle afwezig zijn worden zo spoedig mogelijk gecontroleerd nadat zij weer op school zijn. Iedere groep streeft naar minimaal 2 luizenouders. De luizenouders hebben een signaleerfunctie. Er wordt dus alleen gekeken of kinderen luizen of neten hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij hun kind thuis behandelen.

Zodra bij een kind luizen worden geconstateerd worden de ouders hiervan direct op de hoogte gebracht. Dit gebeurt telefonisch door de leerkracht. Indien het een kind van gescheiden ouders betreft worden beide ouders geïnformeerd. Broertjes en/of zusjes van kinderen met luizen worden ook gecontroleerd. Als blijkt dat ook broertjes/zusjes luizen hebben, wordt ook die groep extra gecontroleerd en volgt dezelfde informatie-procedure als hier beschreven. Via een mail worden de andere ouders van betreffende groep op de hoogte gebracht.

Kinderen met luizen blijven in principe gewoon op school. Ouders die in de gelegenheid zijn hun kind op te halen, mogen hun kind ophalen en direct behandelen. Na de behandeling kan het kind, afhankelijk van het tijdstip van de dag, weer naar school.

Indien een kind luizen heeft, wordt dat gewoon direct aan het kind verteld. Het kind krijgt ook te horen of hij/zij tussentijds voor behandeling wordt opgehaald van school. Kinderen met lang haar, die niet kunnen worden opgehaald, krijgen van de luizenouder een haarklem, om het haar bij elkaar te houden.

Wanneer thuis luizen worden geconstateerd, informeren ouders de leerkracht. Ook als behandeling reeds heeft plaatsgevonden. De leerkracht informeert de luizenouder en zorgt dat er een groepsmail naar alle andere ouders van de groep wordt verstuurd, zodat ouders thuis preventief kunnen controleren.

Een week na de eerste controle wordt de gehele groep, inclusief het kind met luizen en/of neten opnieuw gecontroleerd. Indien de behandeling van ouders niet effectief is geweest en er nog steeds luizen/neten voorkomen, worden zij opnieuw gebeld en worden de andere ouders weer via mail geïnformeerd. Na weer een week vindt opnieuw controle plaats. Indien nu voor de derde opeenvolgende week luizen wordt geconstateerd bij hetzelfde kind, legt de leerkracht contact met de sociaal verpleegkundige van de GGD. Zij is deskundige in het ondersteunen van ouders wat betreft de bestrijding van luizen. Uitsluitend met goedkeuring van betrokken ouders vindt er contact plaats tussen de sociaal verpleegkundige en de ouders met als gezamenlijk doel de luizen te bestrijden.

Omdat hoofdluis gemakkelijk overdraagbaar is, is het volgende van belang:

  • directe melding bij de leerkracht, zodat de kinderen van de betreffende groep op hoofdluis gecontroleerd kunnen worden.
  • het haar van het kind behandelen met een middel tegen hoofdluis, maar het liefst een stofkam, na een week herhalen.
  • alle gezinsleden controleren.

 

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne