Communicatieplan

Achtergrond
Elke school heeft te maken met verschillende groepen betrokkenen, zoals kinderen, directie en medewerkers, ouders, bestuur, medezeggenschapsraad, en externe partijen als de gemeente, onderwijsbegeleidingsdienst, of andere scholen. Al deze groepen hebben eigen wensen en behoeften als het gaat om informatie. Om de informatie uitwisseling tussen al deze groepen betrokkenen zo goed mogelijk te laten verlopen, heeft de Gooische Montessorischool, speciaal voor onze ( toekomstige) ouders een communicatieplan ontwikkeld.

Waarom een communicatieplan
Een communicatieplan geeft in hoofdlijnen weer wat er wanneer, op welke wijze en aan wie gecommuniceerd zal worden om het functioneren van de Gooische Montessorischool zo optimaal mogelijk te laten zijn. Het plan zorgt er enerzijds voor dat de school op een goede manier uitlegt waar het voor staat, welke keuzes men maakt en wat de consequenties hiervan zijn voor alle betrokkenen. Aan de andere kant kunnen kinderen, ouders en andere betrokkenen gemakkelijk de juiste informatie vinden die men zoekt.

Evaluatie Communicatieplan
Om er zeker van te zijn dat de communicatie op en rond de Gooische Montessorischool daadwerkelijk goed verloopt, zal jaarlijks door de MR worden geëvalueerd of en welke verbeterpunten er zijn.

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne